Posts: Page 6

Rahat pois fossiilisista -tempaus Helsingissä 13.2. klo 17

Haluatko fossiilivapaan Suomen? Onko sijoittajien mielestäsi aika vetää rahat pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä? 

Tule kertomaan se helsinkiläisille perjantaina 13.2. kello 17 – laulaen! Kokoonnumme Kolmen Sepän patsaalle lyhyeen mielenilmaukseen, jossa esitämme tuttuja lastenlauluja uusin sanoin. Laulutaito ei ole välttämätön, tule sellaisena kuin olet! Laulujen sanoista ja muista käytännön järjestelyistä tiedotetaan tapahtuman Facebook-seinällä.

Tempaus kestää 15-20 minuuttia ja liittyy kansainväliseen Global Divestment -päivään. Perjantain aikana on Suomessa muutakin toimintaa: esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella ryhmä eri järjestöjen aktiiveja sekä muita aktiivisia kansalaisia käy pankeissaan keskustelemassa sijoitusvaihtoehdoista, joissa rahoja ei investoida fossiilisiin polttoaineisiin.

Laulutempaukseen on helppo pistäytyä mukaan. Tule siis ja tuo kaverit kanssa! Lapsetkin ovat tervetulleita, ilmapalloja luvassa.

Katso laulujen sanat tapahtuman Facebook-seinältä: 

www.facebook.com/events/783251941750997

Lisää tietoja kansainvälisestä Global Divestment Day -tapahtumasta löydät täältä:

gofossilfree.org/divestment-day

Erilaisia paikallistapahtumia on jo yli 150 ympäri maailmaa. Liity joukkoon ja vaadi fossiilivapaata taloutta – olet osa suurta, äänekästä ja vauhdilla kasvavaa kansalaisten joukkoa!

Esimerkki yhdestä uudelleen sanoitetusta lastenlaulusta alla. Tule mukaan!

*Säv. Ihme ja kumma*

Auringossa aina
varjo seuraa kulkijaa
ja paneelista kätevästi
sähkövirtaa saa.

Maailmassa monta
on ihmeellistä asiaa,
se hämmästyttää, kummastuttaa
pientä kulkijaa.
– – –
Siilillä on piikit,
linnulla on höyhenet.
Ja hiilellä ja turpeella on
päästöt melkoiset.

Maailmassa monta…
– – –
Miksiköhän pankit
fossiilisiin sijoittaa
kun niiden poltto kuitenkin
täytyy lopettaa?

Maailmassa monta…
– – –
Miksi meidän kirkot
tukee hiilen louhintaa
kun muuten ne kai ihmisille
hyvää haluaa?

Maailmassa monta…
– – –
Eläkkeitä varten
on hyvä olla säästöjä.
Vaan miksi niiden täytyy
tuottaa päästöjä?

Maailmassa monta…
– – –
Kannattaako jatkaa
fossiilisten polttoa
kun päästötöntä energiaa
on myös tarjolla?

Maailmassa monta…
– – –
Ihmiset ne aina
sijoittaa ja sijoittaa.
Ja niillä on siis valtaa
jota harjoittaa!

Tuulesta temmattua energiaa

Uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tuulienergiaan panostaminen on investoimista tulevaisuuteen. Se on yksi keino, jolla S-ryhmä voi omalta osaltaan vaikuttaa globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Samaa mieltä ovat myös sidosryhmämme, jotka odottavat meiltä järkevää energiankäyttöä ja panostuksia uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuulivoimaan.

Kunnianhimoa EU:n ilmastopolitiikkaan, Stubb!

Lähetimme muiden ympäristö- ja kehitysjärjestöjen kanssa tuoreelle pääministerille kirjeen koskien loppuviikosta pidettävää Eurooppa-neuvoston huippukokousta. Alexander Stubb osallistuu kokoukseen, jossa käsitellään muun muassa EU:n tulevaa ilmasto- ja energiapakettia vuodelle 2030.

Vaadimme, että Suomi tekee töitä EU:n päästövähennystavoitteen tiukentamiseksi sekä sitovan energiasäästötavoitteen asettamiseksi jäsenmaille. Kirjeessä ovat mukana Greenpeace, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-liitto, WWF, Kepa ja 350 Suomi. Lue kirje kokonaisuudessaan alta.

Ympäristö- ja kehitysjärjestöjen kirje pääministeri Alexander Stubbille

Arvoisa pääministeri Alexander Stubb,

Lämpimät onnittelumme valinnastanne Suomen pääministeriksi. Toivotamme onnea ja rohkeutta matkaan!

Euroopan energiatulevaisuus ja ilmastotavoitteet vuodelle 2030 linjataan lokakuussa. On tärkeää, että jo loppuviikon Eurooppa-neuvosto vauhdittaa riittävien ja reilujen tavoitteiden asettamista, jotta Euroopan unioni voi lähettää positiivisen signaalin paitsi omille kansalaisilleen, myös muulle maailmalle ennen YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin syyskuulle koolle kutsumaa ilmastohuippukokousta New Yorkissa.

On jäsenmaiden omien etujen mukaista asettaa päästövähennystavoite, joka on huomattavasti suurempi, kuin nyt kaavailtu 40 prosentin vähennys EU:n sisäisin toimin. Vahvempi tavoite vähentäisi Euroopan riippuvuutta tuontienergiasta, tukisi kilpailukykyä, ruokkisi innovaatioita ja rohkaisisi myös muita maita vastaamaan ilmastokriisiin riittävän vakavin toimin. Samanaikaisesti tulee huolehtia siitä, että hiilinieluja ei heikennetä.

Maaliskuun Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota laatimaan toimenpidesuunnitelman EU:n energiariippuvuuden vähentämiseksi. Uusille toimille on totisesti tilausta, sillä nykykehityksellä EU toisi yli puolet energiastaan ulkopuolelta vielä vuosina 2030 ja 2050.

Euroopan komission toukokuussa esittämä energiaturvallisuusstrategia tunnistaa sekä energiatehokkuuden että uusiutuvan energian tärkeän roolin energiantuonnin vähentämisessä, mutta ei esitä konkreettisia toimia niiden potentiaalin hyödyntämiseksi. Fraunhofer-instituutin selvitys(1) osoittaa, että yli 40 prosentin energiansäästö vuoteen 2030 mennessä olisi teknistaloudellisesti toteutettavissa. Maakaasun tarvetta voitaisiin vähentää määrällä, joka ylittäisi EU:n koko kaasun tuonnin Venäjältä.

Vetoamme teihin, jotta tuette Eurooppa-neuvostossa seuraavia konkreettisia toimia:

✓ sovitaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite, joka on selvästi suurempi kuin esitetty 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä;

✓ sisällytetään EU:n 2030 energia- ja ilmastopakettiin sitova 40 prosentin energiansäästötavoite ja nostetaan reilusti uusiutuvan energian tavoitetta varmistaen samalla, että tavoite saavutetaan kestävällä tavalla;

✓ poissuljetaan joustomekanismeilla hankittujen kansainvälisten päästöyksiköiden käyttö päästövähennystavoitteen saavuttamisessa. Tähän mennessä 75 prosenttia EU:n ulkopuolisista päästöoikeuksista on hankittu Venäjältä, Ukrainasta ja Kiinasta kyseenalaisin ilmastohyödyin sen sijaan, että raha olisi investoitu puhtaan teknologian investointeihin jäsenmaissa;

✓ perustetaan kiireellisesti EU-rahoitusmekanismeja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvaan energiaan perustuvien lämmitysjärjestelmien vauhdittamiseen;

✓ infrastruktuurihankkeissa priorisoidaan siirtoyhteydet, jotka edesauttavat EU:n energiamarkkinoiden yhdentämistä ja kaiken tuontienergian osuuden vähentämistä;

✓ muutetaan 2020 energiansäästötavoite sitovaksi ja laajennetaan energiatehokkuusdirektiivin vuotuinen peruskorjausvelvoite koskemaan myös muita, kuin julkisia rakennuksia.

Hälyttävät uutiset eräiden Länsi-Antarktiksen jäätiköiden peruuttamattomasta sulamisesta muistuttavat siitä, miten kiire fossiilisista polttoaineista luopumisella on. Väistämättömän muutoksen viivästyttäminen vain kasvattaa haasteita …

Ilmoittaudu Power Shift -ilmastotapahtumaan!

Suomen toinen Power Shift järjestetään 25.-27.9.2015 Aalto yliopiston Design Factorylla Espoossa!

Ilmoittaudu NYT: Power Shift Suomi 2015 ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 23.5.-11.9.2014. Ilmoittautumismaksu on 10 euroa heinäkuun loppuun saakka ja sen jälkeen 20 euroa. 350 Suomi ry:n jäsenille ilmoittautumismaksu on 0 euroa heinäkuun loppuun saakka ja sen jälkeen 10 euroa.Tarjoamme viikonlopun majoituksen ja ruoat ja korvaamme matkakulut osittain muualta kuin pääkaupunkiseudulta tuleville. Varmista siis paikkasi pian ja ota kaverisikin mukaan! 

Tykkää tapahtumasta myös Facebookissa! Kutsumalla kaverisikin tykkäämään autat meitä levittämään viestiä. 300. tykkääjä saa yllätyspalkinnon!

Power Shift on tapahtuma niille, joiden mielestä ilmastonmuutos on otettava vakavasti, mutta jotka eivät vielä ole löytäneet keinoa kanavoida huoltaan yhteiskunnalliseksi muutokseksi.

Tapahtuma on lähtölaukaus Suomen ilmastoliikkeen uudelle aallolle: osallistujat oppivat uusia tietoja ja taitoja, tapaavat muita ilmastoasioista kiinnostuneita ja suunnittelevat yhdessä tulevaa ilmastokampanjointia. Viikonloppu sisältää kiinnostavia puhujia Suomesta ja Euroopasta, hyödyllisiä koulutuksia ja työpajoja sekä syksyn parhaat ilmastobileet. Ohjelma julkaistaan täällä, tiedot tarkentuvat sitä mukaa, kun asiat varmistuvat.

Power Shiftit ovat tärkeä osa kasvavaa kansainvälistä ilmastoliikettä – vuonna 2014 niitä järjestettiin jo yli 70 maassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ukrainassa, Vietnamissa, Brasiliassa ja Ruotsissa. Nyt on myös Suomen vuoro!

Jotta ilmaston lämpeneminen ei ylittäisi hallittavissa pidettyä kahden asteen rajaa, ilmastopolitiikan on kiireesti noustava aivan uudelle kunnianhimon tasolle – niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Maailma tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan ihmisiä, jotka ovat valmiit antamaan panoksensa muutoksen tekemiseen: poliittisen paineen luomiseen, ratkaisujen keksimiseen ja yhä useampien ihmisten inspiroimiseen.

Power Shiftin tavoitteena on:

  • tuoda yhteen ilmastonmuutoksesta huolestuneita ihmisiä

  • inspiroida ihmisiä toimimaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi

  • tarjota osallistujille uusia tietoja, taitoja ja kontakteja

  • kehittää Suomeen moniäänistä, kestävää ja vaikuttavaa ilmastotoimintaa, jolla on vahvat kontaktit globaaliin ilmastoliikkeeseen

Power Shift Suomi on osa maailmanlaajuista Global Power Shift -kampanjaa, jonka tavoitteena on nostaa ilmastoliike uudelle tasolle kaikkialla maailmassa. Katso lisää: www.globalpowershift.org.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa:

Sarianna Mankki

Power Shift -tapahtumakoordinaattori

[email protected]

Yliopistojen sijoituksilla on väliä!

Hei yliopisto-opiskelija, alumni tai henkilökunnan jäsen!

Yliopistomme tutkivat ilmastonmuutosta, mutta sijoittavat samaan aikaan varallisuuttaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Tämä ei vastaa akateemisia periaatteita. On aika vaatia sijoitusvarallisuuden siirtämistä kestävämpään liiketoimintaan!

Järjestämme Rahat pois fossiilisista -kampanjan uusien illan torstaina 15.5.klo 18 Kupolissa Uudella ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5 B 7. krs.). Tule mukaan!

Yliopistomme sijoittavat varojaan maailman suurimpiin öljy-, kaasu-, ja hiiliyhtiöihin. Kampanjan tavoitteena on saada yliopistot vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. Jopa 80 prosenttia tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista on jätettävä hyödyntämättä, jos ilmaston lämpeneminen halutaan pitää kurissa. Fossiiliyhtiöihin sijoittaminen ei ole eettistä tai kestävää.

Keräämme porukkaa toteuttamaan kampanjaa Helsingin yliopistolla ja Aalto-yliopistolla. Uusien illassa pääset kuulemaan mistä on kyse, ja suunnittelemaan kampanjaa yhdessä muiden hyvien tyyppien kanssa. Illan kieli on englanti.
Kampanjaan osallistuakseen ei tarvitse olla ilmastonmuutoksen saati sijoittamisen asiantuntija, innostus aiheeseen riittää! Koulutamme kaikille kiinnostuneille tarvittavat tiedot ilmastonmuutoksesta ja Rahat pois fossiilisista -kampanjasta. Rahat pois fossiilisista -kampanja on osa globaalia opiskelijalähtöistä Fossil Free –kampanjaa, joka on käynnissä sadoissa yliopistoissa ympäri maailmaa. Mukana ovat esimerkiksi Harvard, MIT, Yale, Cambridge ja Oxford.

Lisätietoa kampanjasta Suomessa: http://tinyurl.com/rahatpoisfossiilisista

Globaali Fossil Free -kampanja: http://gofossilfree.org/

Ystävällisin terveisin,

Saku – [email protected]

Hiili pilaa ilmaston ja sijoitukset

“Jos kahdessa asteessa halutaan pysyä, ihmiskunta ei voi polttaa kaikkia fossiilivarantoja, jotka niitä tuottavilla yhtiöillä on omistuksessaan. Carbon Tracker Initiative on arvioinut, että tunnettujen varantojen koko ylittää noin viisinkertaisesti määrän, joka on turvallista polttaa. Neljä viidennestä on siis jätettävä maahan”, kirjoittaa Rahat pois fossiilisista -kampanjan aktiivi Sarianna Mankki Työ- ja elinkeinoministeriön tiekartta 2050-blogissa

http://www.tem.fi/ajankohtaista/blogit/tiekartta_2050_-blogi?112260_m=114800 

Ilmastonmuutos kärjistää eriarvoisuutta, IPCC:n raportti varoittaa

Ilmastonmuutoksen hinta käy sitä kovemmaksi, mitä kauemmin välttämättömiä toimia viivytellään, Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tänään julkaisema raportti osoittaa. Ympäristö- ja kehitysjärjestöt vaativat lisää kunnianhimoa myös Suomen ilmastotavoitteisiin.

Etsitään: ihmisiä, jotka välittävät ilmastonmuutoksesta

Ihailetko ihmisiä, jotka muuttavat maailmaa?

Voit olla yksi heistä.

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista kriiseistä, joka ihmiskuntaa on milloinkaan kohdannut. Jotta ilmaston lämpeneminen ei ylittäisi hallittavissa pidettyä kahden asteen rajaa, ilmastopolitiikan on kiireesti noustava aivan uudelle kunnianhimon tasolle – niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Se merkitsee sitä, että maailma tarvitsee nyt ehkä enemmän kuin koskaan ihmisiä, jotka ovat valmiit käyttämään kykyjään muutoksen tekemiseen: poliittisen paineen luomiseen, ratkaisujen keksimiseen ja yhä useampien ihmisten inspiroimiseen.

Tule mukaan tekemään kaikkea tätä! Ensi syyskuussa järjestetään Helsingissä Suomen ensimmäinen Power Shift – ilmastotapahtuma, josta tulee lähtölaukaus Suomen ilmastoliikkeen uudelle aallolle. Nyt etsimme ihmisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan sitä.

Power Shiftit ovat tärkeä osa maailmanlaajuista ilmastoliikettä. Ne ovat tapahtumia, jotka kokoavat ilmastosta huolestuneita tavallisia ihmisiä yhteen muuttamaan huolensa toiminnaksi ja yhteiskunnalliseksi muutokseksi. Osallistujat tulevat Power Shiftiin tutustumaan toisiinsa, oppimaan lisää ilmastonmuutoksesta, jakamaan ideoita, inspiroitumaan ja suunnittelemaan ilmastotoimintaa sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Monissa maissa Power Shiftit ovat synnyttäneet vahvoja ilmastoliikkeitä, jotka kohtaavat toisiaan ja jakavat osaamistaan myös kansainvälisellä tasolla, luoden yhdessä poliittista painetta maailman johtajille.

Jotta kaikki tämä olisi mahdollista myös Suomessa, tarvitsemme Power Shift –tiimiin mukaan monenlaista osaamista. Tarvitsemme esimerkiksi kuvaajia, markkinoijia, työpajan vetäjiä, banderollien maalaajia, varainhankkijoita, ideoijia, käytännön asioiden hoitajia. Tarvitsemme yksinkertaisesti hyviä ihmisiä, jotka tahtovat tehdä parhaansa vaikuttavan tapahtuman järjestämiseksi ja Suomen ilmastoliikkeen vahvistamiseksi. Tervetulleita ovat kaikki osaamisesta, taustasta tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta.

Ilmoittaudu mukaan google-lomakkeella ja olemme yhteydessä!: https://docs.google.com/forms/d/1tFZDqtbZ3rjhWnc9FJKMXpw5tqSt66HneD4gFXlMXMY/viewform
Power Shift -tiimin ensimmäinen kokous järjestetään 20.3. klo 18 Helsingissä, jolloin myös Skype-osallistuminen on mahdollista.

Lämpimin terveisin,
350 Suomen vapaaehtoiset…

Järjestöt: Hiiliteollisuus jyräsi ilmastotavoitteet Varsovan ilmastokokouksessa

Varsovan yliajalle venyneet ilmastoneuvottelut päättyivät pettymykseen lauantaina 23. marraskuuta. Polttavasta kiireestä ja kokousta varjostaneesta Filippiinien hirmumyrskystä huolimatta kokous ei antanut lisäpontta päästöjen vähentämiselle tai riittävälle ilmastorahoitukselle.

Tiukkoja päästövähennyksiä vastustava kivihiili-, öljy- ja kaasuteollisuus oli kokouksessa vahvasti läsnä. Isäntämaa Puola järjesti kivihiiliteollisuuden kokouksen samaan aikaan ilmastoneuvotteluiden kanssa ja ilmoitti perustavansa energiapolitiikkaansa hiileen vuoteen 2060 asti.

”YK:n 19. ilmastokokous tullaan muistamaan Puolan sysimustana hiilikonferenssina. Ilmastokokouksessa esiteltyjen tutkimusten mukaan valtaosa olemassaolevista fossiilisista polttoainevaroista on jätettävä käyttämättä, jos ilmastokatastrofi halutaan välttää”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Ympäristö- ja kehitysjärjestöjen mukaan Varsovan kokouksen epäonnistumisesta ovat vastuussa YK:n ilmastosopimuksen kaikki osapuolet.

Japani irtisanoutui päästövähennystavoitteistaan ja Australia ilmoitti jo kokouksen alussa, ettei aio antaa lisää rahaa ilmastotoimiin ja pyrkii heikentämään ilmastolainsäädäntöään. Kehitysmaaryhmän nousevat taloudet Kiina ja Intia tukkivat neuvotteluissa tien kohti kunniahimoista uutta ilmastosopimusta vuonna 2015.

Rikkaat maat luistamassa rahoituslupauksistaan

Samalla vesitettiin kehitysmaiden kynnyskysymykseksi nostama ilmastorahoitus. Teollisuusmaat eivät esittäneet konkreettisia askelmerkkejä siitä, miten kehitysmaiden ilmastotoimiin tarkoitettu rahoitus nostetaan sovitulle 100 miljardin dollarin vuositasolle vuoteen 2020 mennessä.

”Teollisuusmaat pääsivät rahoitusvelvoitteistaan kuin koira veräjästä. Tämä tarkoittaa, ettei ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa kamppaileville ihmisille ole jatkossakaan luvassa riittävää tukea”, toteaa kehityspoliittinen asiantuntija Henri Purje Kepasta.

“Rahaa on, mutta on eri asia, mihin se laitetaan. Valtiot tukevat ympäristölle tuhoisaa öljy- ja hiiliteollisuutta moninkertaisesti ilmastorahoitukseen tai uusiutuvaan energiaan nähden”, Purje jatkaa.

Kansainvälisen ilmastopolitiikan lohdutonta tilaa ei juuri paranna, että trooppisen metsäkadon torjumisesta saatiin sopu pitkän neuvottelun jälkeen. Lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetysten käsittelyä varten perustetaan mekanismi, jonka toiminta ja rahoitus jäivät vielä epäselviksi.

Suomen ja EU:n tiukennettava ilmastopolitiikkaansa

“Myös Suomen ja EU:n on katsottava peiliin. Nykyisellään EU:lla ei ole mitään merkittävää annettavaa neuvotteluissa. Siksi EU:lla ei ole voimaa vakuuttaa Kiinaa ja Intiaa siitä, että myös niiden on vähennettävä omia päästöjään lähivuosikymmeninä”, Purje sanoo.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen ilmastopolitiikka on vanhoista EU-maista toiseksi huonointa. Suomen tulee välittömästi nostaa päästövähennystavoitettaan ja säätää vahva ilmastolaki varmistamaan päästövähennysten johdonmukainen ja ennustettava toteutuminen, järjestöt vaativat.

Varsovassa nähtiin myös ennennäkemätön ulosmarssi, kun neuvottelujen hitaaseen etenemiseen turhautunut joukko ympäristö- ja kehitysjärjestöjä käveli ulos ilmastokokouksesta torstaina 21. marraskuuta.

Varsovassa ei päätetty riittävän tiukkaa aikataulua, jolla maiden on ilmoitettava päästövähennystavoitteistaan ennen Pariisin kokousta vuonna 2015.

“Järjestöt vaativat entistä voimakkaammin likaisen energian käytön lopettamista myös Suomessa, jotta emme ajaudu tulevaisuuteen, jossa hirmumyrsky Haiyanin kaltaiset tapahtumat ovat arkipäivää”, Bruun sanoo.

Medialle tiedoksi

– Yhteenveto ympäristö- ja kehitysjärjestöjen tavoitteista Varsovan ilmastokokoukselle
ja kokousta seuraava blogi: http://ilmasto.org/varsova

– Puolan pääkaupungissa Varsovassa 11.-23.11. 2013 järjestettyä YK:n ilmastokokousta seurasivat Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Kehys, Kepa, Luonto-Liitto, Maan ystävät, …