På svenska

Power Shift 2017: Pohjoismainen yhteistyö ja ilmastotoiminta

 

Lauantai  30.9.

12–13 Lounas
13.00 Tilaisuuden avaus, Leo Stranius
13.05 Pohjoismainen ilmastopolitiikka, Oras Tynkkysen videotervehdys,
linkki
videoon
13.15 Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017-2019,
Tuuli Ojala,
Arktinen-puheenjohtajuus-Ojala

13.40 Kestävä arki: suomalaisten asenteet ja teot,
Lari Rajantie
,
Kestävä-arki-Rajantie
14.05–14.20 Tauko 
,
14.20 Arktinen ulottuvuus, Laura Meller,
Arktis-Meller
14.45 Lessons learned about climate change with inuits in Greenland, Ann-Eileen Lennert,
Greenland-Lennert
15.10 Inre omställning / The inner dimensions of transition, Gisela LindeInner-transition-Linde
15.35 Loppuyhteenveto ja ohjeet työpajoihin siirtymiseen, Leo Stranius
Klo 16–18 Kolme rinnakkaista työpajaa:

18-> Ruokailu ja iltaohjelmaa

Sunnuntai 1.10

9–10 Aamupala
10–11 Mistä virtaa ilmastotyöhön?  Panu Pihkala ja Anna Lehtonen
11–12  Rinnakkaiset työpajat jatkuvat lauantailta
12–13 Lounas
13–14 Yhteinen paneelikeskustelu, jossa esitellään työpajojen tulokset


Työpajojen kuvaukset

Seuraavat kolme työpajaa ovat rinnakkaisia ja jokainen voi valita niistä itseään eniten kiinnostavan.

Arktinen alue ja ilmastotoiminta

Arktiselta alueelta porataan öljyä ja kaivetaan mineraaleja, joiden hyödyntäminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Uusin tutkimustieto osoittaa myös, että arktinen luonto ja alueen ihmisyhteisöjen kulttuurit ovat erityisen haavoittuvaisia nopealle ilmastonmuutokselle. Hyvä ilmastopolitiikka ja toimet Arktiksen suojelemiseksi parantavat alueen tulevaisuudennäkymiä. Arktisen alueen tulevaisuus on Suomessa erityisen ajankohtainen kysymys juuri nyt, koska Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana vuosina 2017–2019. Suomalaiset päättäjät vaikuttavat lähivuosina keskeisesti siihen, rajoitetaanko öljynporausta ja edistetäänkö Arktisen lajiston säilymistä edistäviä aloitteita lämpenevän ilmaston oloissa. Työpajassa selvitetään, miksi Arktis on ilmastonmuutoksen kohtalonkysymys. Lisäksi ideoidaan ja suunnitellaan mitä seuraavan kahden vuoden aikana olisi mahdollista konkreettisesti tehdä Arktisen alueen suojelemisen hyväksi. Työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki käytännön ilmastovaikuttamisesta ja Arktisen alueen tulevaisuudesta kiinnostuneet. Työpajan vetävät Greenpeacen Arktis-neuvonantaja Laura Meller ja SLL:n suojelupäällikkö Otto Bruun.

Miksi aktivismi tarvitsee ilmastokoulutusta?

Ilmastonmuutos on täällä ja nyt. Aiheesta puhutaan paljon, mutta tiedon jalkauttamisessa yhteiskunnan eri aloille on vielä tekemistä. Yksittäinenkin aktivisti voi toimia muutosagenttina yhteiskunnan eri tasoilla ja yhdessä toimimalla vaikutus moninkertaistetaan. Miten saamme lisää kierroksia muutoksen pyörään? Kanavassa tutustutaan eri toimijaryhmille suunnattuihin koulutusmateriaaleihin ja toimintakonsepteihin, kuten Ilmasto.nyt -verkkokurssiin ja Open ilmasto-oppaaseen. Sen jälkeen lähdetään pohtimaan, millaista osaamista muutosagentit tarvitsevat ja mistä sitä saadaan, kuka koulutusta tarvitsee ja miten muutosagentit voisivat verkostoitua. Inspiraation lähteenä käytämme Al Goren Climate Reality Leadership Corps -toimintaa. Millainen voisi olla toiminnan sovellus Suomessa? Työpajaan ovat tervetulleita kaikki ilmastovaikuttamisesta ja -viestinnästä kiinnostuneet aktivistinalut ja kokeneet konkarit. Mitä monipuolisemmalla osaamisella ja koulutustaustalla olevan osallistujajoukon saamme kasaan, sitä vaikuttavampi on työpajamme lopputuotos. Työpajan vetävät tutkija Laura Riuttanen ja ympäristökouluttaja Pinja Sipari.

Tillsammans för omställning (ruotsinkielinen)

Omställningsrörelsen är en global gräsrotsrörelse som jobbar för klimatet och för att minska beroendet av fossila bränslen och andra ändliga resurser. Lokala grupper finns runt om i världen, också i Finland. Fokus ligger på att jobba utifrån lokala utmaningar och resurser – inklusive vad de engagerade har lust att göra. Vilka lösningar ligger i fokus? Och vad händer just nu på omställningsfronten i Finland? Det här är en workshop för alla som vill dyka in i Omställningsrörelsen och höra mer om vad de själva kan göra för klimatet och för att bidra till att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det är också ett tillfälle att träffa och utbyta tankar med likasinnade och för att inspireras av vad andra redan gör. Presentationerna av Giséla Linde och Paula Hartman hålls på svenska men i övrigt är det fritt fram att använda andra språk. Parallellsessionen fungerar samtidigt som en träff för den framväxande omställningsrörelsen i Svenskfinland. Natur och Miljö berättar hur de kan stöda lokala omställningsgrupper. Workshopen leds av journalisten och miljö- och hållbarhetsvetaren Tina Nyfors och miljöbiologen Johanna Fredenberg.

Seuraava työpaja on kaikille yhteinen.

Mistä virtaa ilmastotyöhön?

Valuuko vuosikausien työ hukkaan, kun mahtivaltioiden päättäjät eivät hyväksy ilmastonmuutostyötä? Mitä tunteita ilmastoasiat herättävät? Miten niitä voisi käsitellä yksin ja yhdessä? Draamakasvattaja-ilmastokasvattaja Anna Lehtosen ja ympäristötutkija Panu Pihkalan yhteinen työpaja pureutuu ”ilmastoahdistukseen”, tavoitteenaan voimauttava lopputulos. Sanallisen, kehollisen ilmaisun ja draaman keinoin tarkastelemme ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita ja mielikuvia. Miten haastavat tunteet voivatkaan kanavoitua positiiviseksi muutosvoimaksi?


Puhujien esittelyt (A-Z)

Bruun

Otto Bruun

Otto Bruun työskentelee Suomen luonnonsuojeluliitossa suojeluasiantuntijana, jossa vastaan energia-, ilmasto- ja kaivosvaikuttamisesta. Arktinen alue yhdistää työni toimintakentät. Hän on aiemmin toiminut aktiiivisesti muun muassa Siemenpuu-säätiössä, Maan ystävissä sekä Attacissa. “Kuten Naomi Klein kirjoittaa uskon, että ilmastonmuutos muuttaa kaiken. Kun kaikki muuttuu kaikkeen voi myös vaikuttaa: muutoksen nopeus, suunta ja vaikutukset. Siksi ilmastoaktivismi inspiroi minua lähes pakottavan paljon.”

Johanna Fredenberg

Johanna Fredenberg opettaaa aikuisille suunnattuja luonnontieteellisiä ja kestävän kehityksen kursseja. Hän on koulutukseltaan kuvataiteilija ja ympäristöbiologi. Erityisesti häntä kiinnostaa siirtymäliike (omställning), omavaraisuus, käsityöt ja yksinkertainen elämäntapa.

suolla 003

Paula Hartman, TM, asuu Salon Perttelissä ja elää maanläheisesti pienellä ekologisella tilalla, jossa on korkea omavaraisuusaste ruoan, juoman, lämmön ja energian suhteen. Vuonna 2010 hän perusti vaimonsa Eeva-Stiina Snellmanin kanssa Salon TasausKohtuusPajan, paikallisen ja sitoutumattoman kansalaisryhmän, joka toimii maapallon luonnonvarojen tasaisen jakamisen sekä yksinkertaisen, luonnonläheisen ja kestävän elämäntavan puolesta mm. kyseenalaistamalla ja haastamalla talouden kasvuparadigmaa. Ryhmässä tehdään myös omia elämäntapamuutoksia sekä pidetään säännöllistä yhteyttä Suomen kohtuusliikkeen tutkijoihin ja paikallisiin päättäjiin.

Anna-5

Anna Lehtonen

Anna Lehtonen työskentelee opettajana Espoossa ja tekee väitöskirjaa ilmastokasvatuksesta. Väitöskirjassaan hän pohtii draaman ja taiteen mahdollisuuksia vastata ilmastokasvatuksen haasteisiin.

annellen2

Ann Eileen Lennert

Ann Eileen Lennert on ympäristöantropologi, joka on asunut ja tehnyt tutkimusta Grönlannissa kymmenen vuotta. Hänen pääpainopisteensä on ollut se, miten tiedon yhteistuottaminen voi laajentaa näkemystä ja ymmärrystä tämän päivän ympäristömuutoksista. Ja miten paikalliset ja perinteiset tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä tutkittaessa luonnontieteitä, ilmaston muutosta ja resurssien hallintaa.

Gisela Linde2

Giséla Linde

Giséla Linde on freelance-kirjoittaja, joka on julkaissut kirjan “Lev enklare. Idéer för en hållbar livsstil”. Hän on myös Ålands Natur & Miljön yhteyshenkilö siirtymäliikkeeseen ja aktiivinen Ruotsin siirtymäliike-verkostossa. Erityisesti häntä kiinnostaa muutoksen sisäinen ulottuvuus: pystyäksemme tarvittaviin suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin meidän on myös tarkasteltava ajatusmallejamme ja miten näemme itseämme, toisiamme ja maailmaa.

Laura Meller

Laura Meller työskentelee Greenpeacella Arktis-neuvonantajana. Hän on aikaisemmin opiskellut, tutkinut ja opettanut ilmastonmuutoksen ja luonnonsuojelun kytköksiä Helsingin yliopistossa ja kampanjoinut ilmastolain sekä hiilivapaan Helsingin puolesta Maan ystävissä.  Hän haluaa pysäyttää vaarallisen ilmastonmuutoksen ja antaa hämmästyttävälle ja välttämättömälle luonnolle mahdollisuuden sopeutua nopeaan muutokseen.

Tina

Tina Nyfors

Tina Nyfors on freelancejournalisti, ympäristötieteilijä ja kestävän kehityksen asiantuntija. Intohimona ilmastokysymykset ja työ kestävän yhteiskuntamallin puolesta. Tina on työskennellyt ilmasto- ja Itämerikysymysten parissa m.m. Natur och Miljössä ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa ja hän on ilmastojärjestö 350 Suomen hallituksen jäsen.

Tuuli Ojala

Tuuli Ojala työskentelee erityisasiantuntijana Ulkoasianministeriön Pohjoisen Euroopan yksikössä ja on mukana Arktisen neuvoston virkamieskomiteassa. Ennen virkamieskomiteaan liittymistä vuoden 2015 loppupuolella Tuuli osallistui ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhön Barentsin alueella ja paransi Itämeren alueen jätevedenkäsittelyä. Hän on tehnyt monenlaisia pitkän ja lyhyen aikavälin hankkeita korkeakouluissa, kansalaisjärjestöissä ja kuntasektorilla. Tuuli on innostunut puhtaasta ilmasta ja vedestä sekä kauniista maisemista – puhumattakaan hyvistä pyöräilyreiteistä.

Panu Pihkala-3

Panu Pihkala

TT Panu Pihkala tekee monitieteellistä ympäristötutkimusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, erityisalanaan ympäristökysymysten henkiset ja hengelliset ulottuvuudet. Hänen yleistajuinen kirjansa Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo julkaistaan syksyllä 2017.

Lari Rajantie

Lari Rajantie on resurssiviisauden ja kestävän liiketoiminnan sekatyöläinen, ja toimii Sitrassa johtavana asiantuntijana. Lari on työskentelee mm. kestävän kuluttamisen, resurssiviisaiden kaupunkien ja kehitysmaaliiketoiminnan mahdollisuuksien parissa. Kuva: Miika Piirainen

Laura-4

Laura Riuttanen

Laura Riuttanen on meteorologi, joka väittelee tohtoriksi syyskuussa 2017 ilmansaasteiden kulkeutumisesta ja niiden ilmastovaikutuksista. Laura opettaa ilmastonmuutosta Helsingin yliopistossa ja koordinoi viime vuoden korkeakoulujen yhteistä Ilmasto.nyt-hanketta (www.ilmastonyt.fi).

Pinja Sipari

Pinja Sipari on ympäristökasvattaja, joka on koulutukseltaan maantiedon ja biologian opettaja. Hän on tehnyt Open ilmasto-oppaan, joka on opettajille suunnattu ilmastokasvatusmateriaali ja kouluttaa opettajia aiheesta. Lisäksi Pinja tekee töitä koulupuutarhatoiminnan kehittämisen, kaupunkiviljelyn ja ruokakasvatuksen parissa. Häntä kiinnostaa ympäristökasvatuksen ja viestinnän suhde niin koulussa kuin erilaisissa muissa yhteiskunnallisissa konteksteissakin.

Leo Stranius

Leo Stranius on Luonto-Liiton toiminnanjohtaja, pitkän linjan ilmasto- ja energia-asiantuntija sekä kansalaistoiminnan tuntija. Koulutukseltaan Stranius on hallintotieteiden maisteri.

Oras Tynkkynen

Oras Tynkkynen on toiminut kansainvälisen, eurooppalaisen, kansallisenja paikallisen ilmastopolitiikan parissa eri tehtävissä runsaat 20 vuotta. Hän on vaikuttanut mm. Sitran vanhempana neuvonantajana, kansanedustajana, valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana ja Maan ystävien ilmastokampanjan vetäjänä.