Tietoa ilmastonmuutoksesta suomeksi ja ruotsiksi:

Ilmasto-opas – Ilmatieteen laitos (IL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) yhdistivät voimansa kootakseen yhteen käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta.

Ilmastotieto – Yksityisten ilmastonmuutoksesta kiinnostuneiden harrastajien sivusto. “Tarkoituksenamme on käsitellä muun muassa ilmastotiedettä yleisesti, ilmastosta esitettyjä väitteitä, ilmastonmuutoksen seurauksia ja ilmaston tutkimista. Kirjoitamme artikkeleita itse ja myös käännämme muiden kirjoittamia artikkeleita ja videoita suomeksi.”

Tietoa ilmastonmuutoksesta englanniksi:

NASA Key Indicators – NASAn havainnollistava kooste tärkeimmistä ilmastonmuutoksesta kertovista indikaattoreista.

NASA Scientific Consensus – NASA on omistanut yhden sivun tieteellisen konsensuksen esittelylle. Tutkimuksen mukaan 97% tutkijoista tunnustaa ihmisen merkittävän roolin ilmastonmuutoksen aiheuttamisessa.

Unburnable Carbon -esitys – Carbon Trackerin lyhyt havainnollistava esitys siitä, miten suurin osa maailman fossiilisten polttoaineiden varannoista täytyy jättää hyödyntämättä. Katso myös alempana tällä sivulla oleva koko raportti!

The IPCC 5th Assessment Report – Viimeisin ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen taustaan keskittyvä osaraportti (WG 1) Nobel-palkinnon voittaneelta YK:n hallitustenväliseltä ilmastonmuutospaneelilta (IPCC).

The United Nations Framework Convention on Climate Change – YK:n ilmastosopimuksen sivusto.

Valikoituja artikkeleita:

Global Warming’s Terrifying New Math – Bill McKibbenin heinäkuussa 2012 Rolling Stone -lehdessä julkaistu kirjoitus ilmastonmuutoksen kolmesta tärkeimmästä numerosta: 2℃, 565 gigatonnia, ja 2795 gigatonnia.

Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? – Hansen et al. perustelevat miksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuus tulisi säilyttää 350 ppm tasolla.

A Safe Operating Space for Humanity – Röckström et al. esittelevät yhdeksän maapallon riskirajaa, joiden ylittämisellä olisi katastrofaalisia seurauksia. Olemme ylittäneet jo kolme näistä rajoista.

Investors demand oil, coal and power companies assess climate change risks – “Sääntely, markkinat ja sosiaaliset voimat muuttavat maailmanlaajuista toimintakenttää. Fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt eivät voi olettaa “business as usual” -ilmapiirin jatkuvan enää kovin pitkään.”

350 Suomen Rahat pois fossiilista UKK (FAQ):

Rahat pois fossiilisista FAQ

Seuraavat julkaisut ovat myös tutustumisen arvoisia:

Unburnable Carbon by Carbon Tracker Initiative

“All of the proven reserves owned by private and public companies and governments are equivalent to 2,795 GtCO2. Fossil fuel reserves owned by the top 100 listed coal and top 100 listed oil and gas companies represent total emissions of 745GtCO2. Only 20% of the total reserves can be burned unabated, leaving up to 80% of assets technically unburnable”

Unburnable Carbon by Carbon Tracker Initiative

Stranded Assets and the Fossil Fuel Divestment Campaign (Oxford Report)

“‘Stranded assets’, where assets suffer from unanticipated or premature write-offs, downward revaluations or are converted to liabilities, can be caused by a range of environment-related risks. This report investigates the fossil fuel divestment campaign, an extant social phenomenon that could be one such risk.”

Stranded Assets and the Fossil Fuel Divestment Campaign by University of Oxford Stranded Assets Programme

Maailmantalouden tekijän käsikirja

“Nykymuotoinen talouskasvu kärjistää ilmastokriisiä. Ylitämme jo maapallon kantokyvyn moninkertaisesti, kun talouskasvu perustuu halpojen, uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Elinolosuhteiden heikkeneminen ja voimistuvat luonnonkatastrofit ovat tätä päivää. Emme kunnioita tulevien sukupolvien oikeuksia ja mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään. Tarvitsemme politiikan suunnanmuutosta kotimaassa ja kansainvälisesti.

Maailmantalouden tekijän käsikirja tarjoaa tietoa ja työkaluja taloutta koskevaan päätöksentekoon.”

Maailmantalouden tekijän käsikirjan julkaisijana toimii Kepa ry

Financing the global sharing economy

“A report by Share The World’s Resources demonstrates how governments could mobilise over $2.8 trillion each year to bolster the global sharing economy and prevent life-threatening deprivation, reverse austerity measures and mitigate the human impacts of climate change.

10 policies to finance the global sharing economy

1. Tax financial speculation
2. End fossil fuel & biofuel subsidies
3. Divert military spending
4. Stop tax avoidance
5. Increase international aid
6. End support for agribusiness
7. Redistribute IMF resources
8. Tax carbon emissions
9. Cancel unjust debt
10. Protect import tariffs”

Financing the global sharing economy by Share The World’s Resources (STWR)

Planetary Boundaries

“In 2009, a group of 28 internationally renowned scientists identified and quantified a set of nine planetary boundaries within which humanity can continue to develop and thrive for generations to come. Crossing these boundaries could generate abrupt or irreversible environmental changes. Respecting the boundaries reduces the risks to human society of crossing these thresholds.”

Planetary Boundaries by Stockholm Resilience Centre

Living Planet Report

“A continuously rising demand for natural resources and increasing levels of CO₂ in the atmosphere by a growing population are putting tremendous pressures on our planet’s biodiversity, and are threatening our future security, health and well-being, reveals the 2014 edition of WWF’s Living Planet Report – the leading biennial survey of the Earth’s health.

Globally, populations of fish, birds, mammals, amphibians and reptiles measured for the report have declined by 52 per cent since 1970; and freshwater species have suffered a 76 per cent decline – an average loss almost double that of land and marine species.”

Living Planet Report 2014 by World Wildlive Fund (WWF)

Kasvupakosta kestävään talouteen

“Kasvunpakosta kestävään talouteen -raportti kutsuu kansalaisia, päättäjiä ja virkamiehiä osallistumaan kestävän talouden talkoisiin. Raportti avaa uuden talouden käsitteitä ja esittää esimerkkejä eri maista.

Elämme ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevia aikoja. Tehtävät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat seuraavien sukupolvien elinmahdollisuuksiin. Tavoitteita riittää: Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä. Luonnonvarojen käyttö on rajattava ympäristön kantokyvyn mukaiseksi. Energiankulutusta on hillittävä ja fossiiliset polttoaineet korvattava uusiutuvalla energialla. Lisääntyvä eriarvoisuus on käännettävä laskuun ja niin valtioiden kuin kansainvälisen yhteisönkin demokratiaa on vahvistettava.

Tähän mennessä poliittinen tahto ei ole riittänyt kääntämään suuntaa kohti aidosti tasa-arvoista ja ekologisesti kestävää taloutta. Suomenkin on mahdollista toimia kansallisesti ja kansainvälisesti huomattavasti nykyistä enemmän.”

Kasvupakosta kestävään talouteenKepa ry

Kohtuutalouden ratkaisut

“Erilaiset uuden talouden liikkeet haastavat voitontavoittelua, kilpailua ja kulutusta korostavan kasvutalouden. Yksi niistä on degrowth eli kohtuutalous. Se pyrkii rakentamaan talousmallia, jossa hyvinvointi ei ole riippuvainen kasvusta. Kohtuutalouden ratkaisuissa perustana ovat maapallon kantokyvyn rajat, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja demokratia.

Kasvunvara on käytetty – Kohtuutalouden ratkaisut on tiivis tietopaketti kohtuutaloudesta. Sen tarkoituksena on antaa tavalliselle ihmiselle työkaluja puhua taloudesta ja eväitä viedä kohtuuden kulttuuria eteenpäin. Julkaisussa avataan kohtuutalouden käsitteitä sekä tarkastellaan ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin kytköksiä.”

Kasvunvara on käytetty – Kohtuutalouden ratkaisut – Suomen luonnonsuojeluliitto ry