På svenska

Suomen Power Shift on osa maailmanlaajuista ilmastoliikettä. Power Shift -tapahtumia on jo järjestetty kymmenissä eri maissa ympäri maailmaa, ja niiden takana on vapaaehtoisia hyvin erilaisista taustoista ja järjestöistä. Suomen ensimmäisen Power Shiftin valmistelu lähti käyntiin alkuvuodesta 2014 ilmastojärjestö 350 Suomen aloitteesta. Power Shift ei kuitenkaan ole minkään yksittäisen järjestön oma tapahtuma. Vuoden 2017 tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Luonto-Liitto. Muita kumppaneita ovat mm.  Suomen Luonnonsuojeluliitto, Ilmasto.nyt-verkosto, 350 Suomi, Natur och Miljö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

ll-logo
sitra
ilmastonyt
slllogo

Power Shift Finland är en del av en global klimatrörelse. Power Shift-evenemang har redan arrangerats i tiotals länder runt om i världen och bakom evenemangen står frivilliga med olika bakgrund och från olika organisationer. Förberedelserna för Finlands första Power Shift-evenemang började i början av år 2014 på initiativ av 350 Finland. Power Shift är ändå inte någon enskild organisations evenemang utan som huvudarrangör för evenemanget år 2017 står Luonto-Liitto. Andra medarrangörer är bl.a. Finlands Naturskyddsförbund, klimatnätverket Ilmasto.nytNatur och Miljö, 350 Finland och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.