Power Shift on globaali kampanja ilmastoliikkeen nostamiseksi uudelle tasolle – jotta se voisi tehokkaasti, yhtenäisesti, mutta moniäänisesti vaatia päättäjiltä parempaa ilmastopolitiikkaa.

Ilmastokriisin ratkaisulla on kiire. Valtioiden ilmastotoimet ovat kaukana siitä tasosta, joka vaadittaisiin tuhoisimpien seurausten, kuten lisääntyvien hirmumyrskyjen, tulvien, kuivuuden ja jäätiköiden sulamisen, estämiseksi. Meidän on muutettava yhteiskuntamme vähähiiliseksi todella nopeasti, jos haluamme rajoittaa ilmastonmuutoksen kahteen asteeseen. Kaksi astetta on raja, josta ovat sopineet suurin osa maailman maista YK:n ilmastoneuvotteluissa.

Myös Suomen ilmastopolitiikka on ollut ponnetonta. Suomen tavoittelemat ja EU:ssa ajamat päästövähennykset eivät ole linjassa ilmastotieteen kanssa. Ilmastonmuutoksella on huonoja seurauksia myös meille: sademäärät kasvavat ja rankkasateet voimistuvat, lunta on vähemmän ja lämpenemisen seurauksena metsäpalojen sekä metsiä ja maataloutta uhkaavien tuholaisten määrä lisääntyy. Suomikin ottaa todennäköisesti tulevaisuudessa vastaan ilmastopakolaisia maista, jotka ovat jääneet veden alle tai ovat äärimmäisten sääilmiöiden takia asumiskelvottomia.

Politiikan suuntaa on muutettava sekä nykyisten että tulevien sukupolvien vuoksi. Ilmastonmuutos ei ole vain ympäristökysymys, vaan vaatii muutoksia kaikilla yhteiskunnan aloilla. Siksi myös ilmastoliike tarvitsee kaikenlaisia ihmisiä, tutkijoista duunareihin ja opiskelijoista eläkeläisiin. Tule mukaan!

Miksi Power Shift -kuva