Posts: Page 7

Varsovan ilmastokokous – katastrofi toisensa jälkeen

Ensin kävi ilmi, että isäntämaa Puola järjestää ilmastokokouksen aikana konferenssin myös hiiliyhtiöille. Ja että ilmastokokouksen pääsponsoreina toimivat hiili- ja lentoyhtiöt. Sitten Puola erotti kokouksen puheenjohtajana toimivan ympäristöministerin, joka ei ajanut hiiliyhtiöiden etuja tarpeeksi ponnekkaasti.

Kehitysmaiden G77-ryhmä käveli ulos ilmastonmuutoksen vahinkojen korvaamista koskevista neuvotteluista.

Tänään ulosmarssivuorossa olivat kansalaisjärjestöjen edustajat. 800 edustajaa koki, että he voivat vaikuttaa ilmastokatastrofin estämiseen paremmin YK-neuvottelujen ulkopuolella.

Neuvotteluista poistuivat myös kansainvälisten Maan ystävien, Greenpeacen ja 350.orgin delegaatiot.

Suomen Maan ystävät, Greenpeace ja 350 julkaisivat aiheesta alla olevan tiedotteen, jossa ulosmarssin syitä avataan tarkemmin:

Ulosmarssi Varsovan ilmastoneuvotteluista: päättäjien kuunneltava ihmisiä, ei fossiiliteollisuutta

Sadat ilmastoaktivistit marssivat torstai-iltapäivänä 21.11. ulos Varsovan ilmastoneuvotteluista. Neuvotteluista poistuivat myös Maan ystävien, Greenpeacen ja 350.orgin kansainvälisiin verkostoihin kuuluvat kansalaisjärjestödelegaatiot. Ulosmarssiin osallistui useita liikkeitä ja järjestöjä, muun muassa Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC, WWF, Oxfam, ActionAid, Pan-African Climate Justice Alliance, Bolivian Platform on Climate Change ja Jubilee South (APMDD). Ulosmarssijat edustavat todellisia ilmastotoimia vaativia miljoonia ihmisiä ympäri maailman.

Ulosmarssiin osallistuneet järjestöt arvostelivat neuvotteluja siitä, että suuret fossiilienergiayhtiöt ovat saaneet runsaasti tilaa. Neuvottelujen isäntämaa Puola on yhdessä sponsoriyritysten kanssa käyttänyt neuvotteluita hyväkseen muun muassa ilmastonmuutoksen ja kivihiilen haittoja vähätelläkseen. Osa kehittyneistä maista on samaan aikaan jopa heikentänyt aiempia riittämättömiä lupauksiaan päästöjen vähentämiseksi.

“Neuvottelijoilla Varsovan kokouksessa ei näytä olevan mitään käsitystä siitä, miten kiireellisestä ja vakavasta asiasta on kysymys. Hallitusten venkoilu ei vastaa ilmastohaasteen mittasuhteita millään mittarilla”, sanoo Suomen Maan ystävien puheenjohtaja Jonas Biström.

Maan ystävät ja Greenpeace marssivat ulos nyt käynnissä olevasta kokouksesta, ei koko kansainvälisestä ilmastoneuvotteluprosessista. YK:n ilmastoneuvottelut ovat edelleen ainoa globaali ja demokraattinen ilmastopolitiikan foorumi, ja tarve sille on yhä olemassa.

“Tulevissa osapuolikokouksissa eri maiden neuvottelijoiden on kuunneltava ihmisten vaatimusta ilmastokatastrofin pysäyttämisestä, ei menneisyyteen lukkiutuneita yrityksiä. Politiikassa, taloudessa ja elämäntavassamme tarvitaan suunnanmuutos kohti vähähiilistä yhteiskuntaa,” toteaa Greenpeacen energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen.

Suomen Maan ystävät, Greenpeace ja 350 Suomi odottavat myös Suomen hallitukselta uusia ulostuloja kansainvälisten neuvotteluiden edistämiseksi. Suomen tulee pikimmiten tarkistaa päästövähennystavoitteitaan ilmastotieteen mukaisiksi ja säätää vahva ilmastolaki varmistamaan päästövähennysten johdonmukainen, vaikuttava ja ennustettava toteuttaminen.

Lisätiedot:

Jonas Biström, puheenjohtaja, Maan ystävät, [email protected], 044 021 6668

Kaisa-Reeta Koskinen, energiavastaava, Greenpeace, [email protected], 040 7641 012

Sarianna Mankki, 350 Suomi, [email protected], 050 3695 680

Kuva: Luka Tomac, Friends of the Earth Europe…

Lehdistötiedote: Fossiilivapaa Eurooppa -kiertue rohkaisee siirtämään sijoitukset pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä

Lehdistötiedote
31.10.2013 Helsinki

Vapaa julkaistavaksi heti.

Fossiilivapaa Eurooppa -kiertue rohkaisee siirtämään sijoitukset pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä

Fossiilivapaa Eurooppa -kiertue tuo Eurooppaan Yhdysvalloista alkunsa saaneen ilmastokampanjan, jossa yliopistoja, eläkerahastoja, kaupunkeja ja muita sijoittajia rohkaistaan siirtämään sijoituksensa pois 200:sta suurimmasta öljyä, kaasua ja kivihiiltä tuottavasta yhtiöstä.

Kiertue huipentuu Lontoossa perjantaina 1.11. pidettävään tapahtumaan, joka näytetään suorana videolähetyksenä myös Aalto Design Factoryssa, Espoossa. Näytöksen järjestää Suomessa opiskelijoiden käynnistämä 350 Suomi. Suoraan Lontoosta puhuvat globaalin 350.org-ilmastoliikkeen perustajajäsen, kirjailija ja journalisti Bill McKibben sekä Greenpeacen pääsihteeri Kumi Naidoo. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kiertue on jo herättänyt suuren mediahuomion ympäri Eurooppaa. Siitä ovat kirjoittaneet Saksan Die Tageszeitung ja Klimaretter, Turkin T24, sekä Iso-Britannian The Observer ja Scotland Herald. Divestment-liikkeen kasvusta on kirjoittanut myös the Guardian.

Aiemmin tällä viikolla Bill McKibben vastaanotti Oslossa arvostetun norjalaisen Sophie-ympäristöpalkinnon. Hän vetosi juhlapuheessaan suursijoittajiin, kuten Norjan valtion sijoitusrahastoon, joiden on kannettava varallisuuden mukanaan tuoma vastuu ja luovuttava sijoituksista fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Tarkoituksena on painostaa näitä yhtiöitä muuttamaan liiketoimintamallejaan. Muutos on välttämätön, sillä arvioiden mukaan 80% maailman fossiilisten polttoaineiden varannoista on jätettävä hyödyntämättä, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa alle 2°C:seen. [1]

Ensimmäiset eurooppalaiset sijoittajat ovat jo ymmärtäneet fossiilisten polttoaineiden tuottajiin sijoittamisen riskit. Norjalainen eläkerahasto Storebrand ja Alankomaiden Rabobank ovat edenneet sijoitusten vetämisessä pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä hiilikuplaan vedoten. Hollantilainen Boxtelin kaupunki on ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina sitoutunut vastuullisempaan sijoittamiseen. Ruotsissa keskustapuolue on kehottanut valtion eläkerahastoja luopumaan omistuksistaan fossiilisten polttoaineiden tuottajissa, ja Iso-Britanniassa kveekarit ensimmäisenä uskonnollisena yhteisönä suunnittelevat samaa. [2]

350 Suomi on käynnistänyt Rahat pois fossiilisista -kampanjan vedotakseen suomalaisiin korkeakouluihin, kaupunkeihin ja eläkerahastoihin, jotta nämä siirtäisivät sijoituksensa pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä.

[1] Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble? http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Unburnable-Carbon-Full1.pdf

[2] Quakers in Britain divestment announcement: http://www.quaker.org.uk/news/quakers-disinvest-fossil-fuels

————
Yhteydenotot: [email protected]

Lisätiedot kiertueesta, päivämääristä ja kohteista:

http://gofossilfree.org/europe-tour/

Lisätiedot Suomen tapahtumasta:

https://www.facebook.com/events/483456025101791/

Mikä 350 Suomi?

www.350suomi.org

www.facebook.com/350suomi

Twitter: @350suomi

Rahat pois fossiilisista FAQ

Mitä rahat pois fossiilisista tai divestment tarkoittaa?
Sijoittamisen vastakohtaa eli sijoitusten myyntiä. Tarkemmin sen voidaan ajatella tarkoittavan sijoitusten myyntiä erityisesti epäeettistä ja vastuutonta liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä. Kampanjan tarkoituksena on rohkaista sijoittajia siirtämään sijoituksensa pois 200:sta hiilidioksidibudjetiltaan suurimmasta öljyä, kaasua ja kivihiiltä tuottavasta yhtiöstä.

Miksi rahat pois fossiilisista?
Sijoitusten myymisen perustelut ovat niin ympäristölliset, taloudelliset, moraaliset kuin poliittisetkin. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ihmiskunnan tulisi vähentää kasvihuonekaasujen tuottamista ilmakehään. Tutkijat ovat arvioineet, että ilmaston lämpeneminen tulisi rajoittaa alle  2°C, jotta ilmastokatastrofin riski pienenisi 20% todennäköisyyteen. Ilmatieteenlaitos, SYKE ja Aalto-yliopisto ovat koonneet yhdessä ilmasto-opas sivuston, jossa ilmastonmuutoksesta voi lukea suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi [1]. Ilmasto-opas sivustolla on esitetty havainnollistavien kuvien avulla IPCC:n viidennen arviointiraportin tuloksia ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä taustasta ja vaikutuksista [2].

Tutkijat ovat arvioineet maailman fossiilisten polttoaineiden varantojen sisältävän 2795 gigatonnia hiilidioksidia. [3] Carbon Tracker Initiative on arvioinut, että ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 2°C, jäljellä oleva hiilidioksidibudjetti on 565 gigatonnia aikavälille 2010-2050 [4]. Nykyisellä tahdilla ylitämme tuon rajan jo 15-25 vuodessa. Lisäksi jo 200 suurinta öljy-, kaasu- ja hiiliyhtiötä pitävät hallussaan 745 gigatonnin edestä hiilidioksidia (CO2). Kaikki maailman fossiilisten polttoaineiden varannot vastaavat siis viisinkertaisesti sitä määrää, mitä voimme vielä päästää ilmakehään jotta pystyisimme pitämään ilmaston lämpenemisen sovitusti alle 2°C [4].

Näiden varantojen täysimittainen hyödyntäminen ei ole mahdollista ilman mittavaa maapallon lämpenemistä, joka aiheuttaisi maailmanlaajuisen ilmastokatastrofin. [2] Näin ollen vain 20% tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista voidaan hyödyntää. Mikäli tämä 20% jaetaan tasaisesti, 200 suurinta hiili-, öljy-, ja kaasuyhtiötä voivat hyödyntää vain 149 GtCO2 verran koko 745 GtCO2 varannoistaan. [4]

Tätä rajoitetta kyseiset yhtiöt eivätkä markkinat ole vielä huomioineet. Voidaankin puhua hiilikuplasta, joka puhjetessaan tulee laskemaan voimakkaasti fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden arvoa [4]. Tämä tarkoittaa suurta taloudellista riskiä näihin yhtiöihin kohdistuville sijoituksille, joka pelkästään on riittävä syy siirtää sijoitukset riskittömämpiin vaihtoehtoihin. [4]

Sijoitusten myyminen on yksi voimakkain institutionaalisen sijoittamisen kannanotto. Se auttaa vähentämään sosiaalista hyväksyntää, jonka varjolla nämä kestämätöntä liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat voineet toteuttaa liiketoimintasuunnitelmiaan.

Kestämättömän liiketoiminnan tukeminen lyhyen aikavälin voiton tavoittelun takia on moraalitonta ja vastuutonta. Monet näistä yrityksistä käyttävät suunnattomasti rahaa poliitikkojen tukemiseen maailmanlaajuisesti. Ne vaikuttavat merkittävästi lainsäädäntöön, rahoittavat etujaan ajavia etujärjestöjä ja vastaanottavat mittavia valtiontukia vuosittain. [7]

Mikä on hiilikupla?
Tunnettujen fossiilisten polttoaineiden varantojen arvo on 28 biljoonaa (trillion) dollaria eli reilu 20,000,000,000,000 euroa. Pysyäkseen maapallon hiilidioksidibudjetissa, fossiilisten polttoaineiden tuottajien tulisi jättää hyödyntämättä 22 biljoonan dollarin arvosta fossiilisia polttoaineita. Tämä 22 biljoonaa dollaria on hiilikupla, jota markkinat eivät ole vielä huomioineet ja joka lopulta tulee puhkeamaan. Fossiilisia polttoaineita …

Fossil Free Europe -kiertueen Lontoon tapahtuma suorana Aalto yliopistossa

Perjantai-iltana 01.11.2013 Aalto yliopistossa tapahtuu! 350 Suomi kutsuu kaikki mukaamme Aalto Design Factorylle seuraamaan suoraa HD-videolähetystä Fossil Free Europe -kiertueen Lontoon tapahtumasta. Näytös on täysin ilmainen ja toivomme paikalle erityisesti Helsingin korkeakouluopiskelijoita. Tervetuloa!

Näytöksen Facebook-event: http://www.facebook.com/events/483456025101791/

Lisätietoa kiertueesta: http://gofossilfree.org/europe-tour/

FFE_350FI_sharing_image

Global Power Shift

Osallistuimme Global Power Shift -kampanjan ensimmäiseen vaiheeseen Istanbulissa kesäkuussa 2013. Yli 500 ilmastoaktiivia 135:stä maasta kokoontui Turkkiin jakamaan kokemuksia ja hankkimaan kampanjointitaitoja. Toisessa vaiheessa yhdistämme voimamme paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa tavoitteena järjestää ensimmäinne Power Shift Suomi 2014.

Global Power Shift on alku uudelle kansainväliselle ilmastoliikkeelle. Sadat ilmastoaktiivit eri puolilta maapalloa kokoontuivat yhteen Istanbuliin jakamaan kokemuksia, oppimaan taitoja ja tarkentamaan strategioita. Nämä aktiivit ovat nyt palanneet kotimaihinsa käynnistämään seuraavan aallon tapahtumia, kampanjoita ja ilmastoliikkeita paremman tulevaisuuden puolesta.

Alla olevassa kuvassa YK:n kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden (UNFCCC) pääsihteeri Christiana Figueres ja Greenpeace Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoo valmistautuvat puheenvuoroihinsa Global Power Shift -tapahtumassa Istabulissa.
 

Global Power Shift

 …

350 Suomi aloittaa toimintansa

Tervetuloa 350 Suomen sivuille! 

350 Suomi on osa globaalia liikettä ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Tarvitsemme motivoituneita tyyppejä, jotka haluavat toimia asian hyväksi. Kampanjoimme tällä hetkellä suurimmissa yliopistokaupungeissa, ja tavoitteena on laajentaa toiminta koko maahan. Jos haluat vaikuttaa, ota yhteyttä, meitä kaikkia tarvitaan ilmastokriisin ratkaisemisessa! Lisätietoa