Uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tuulienergiaan panostaminen on investoimista tulevaisuuteen. Se on yksi keino, jolla S-ryhmä voi omalta osaltaan vaikuttaa globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Samaa mieltä ovat myös sidosryhmämme, jotka odottavat meiltä järkevää energiankäyttöä ja panostuksia uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuulivoimaan.
Simon voimalat lentokoneesta

S-ryhmä on kokonaisuutena suuri sähkönkäyttäjä, sillä käytämme lähes 1 700 toimipaikassamme yli prosentin kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Tämä tarkoittaa, että olemme Suomen 10 suurimman sähkönkäyttäjän joukossa. S-ryhmän sähkön hankinta perustuu tuulivoimaan ja sähköenergian yhteishankintaan sähkömarkkinoilta.

Olemme investoineet merkittävästi tuulivoimahankkeisiin. Tavoitteenamme on, että vuonna 2016 noin puolet S-ryhmän sähkönkulutuksesta tuotetaan omalla tuulivoimalla. Vuonna 2013 tuulivoimalla katettiin lähes 10 prosenttia kulutuksestamme ja vuoden 2014 osalta näyttää siltä, että vastaava luku tulee olemaan selvästi yli 20 prosenttia. Lisäksi olemme sitoutuneet kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen “Suomi, jonka haluamme 2050” tavoitteiden edistämiseen ja liityimme mukaan WWF:n kampanjaan kestävän energiantuotannon puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan.

S-ryhmä omistaa S-Voima Oy:n kautta puolet TuuliWatista. TuuliWatti Oy:llä on tällä hetkellä 52 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa.

Vuonna 2013 rakennettiin yhteensä 19 uutta tuulivoimalaa, mikä vastaa 51 prosenttia koko Suomen kyseisen vuoden uudesta tuulivoimakapasiteetista. Lisäksi rakenteilla on 32 uutta tuulivoimalaa, jotka valmistuvat lähivuosina. Toteutuessaan tuotantomäärä vastaa noin 16 prosenttia Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassaan linjaamasta tuulisähkötavoitteesta vuodelle 2020 ja noin 430 000 kerrostaloasunnon tarvitsemaa käyttösähköä.

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua muun muassa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä ja sen häiritsevyydestä. Ääni on erittäin monitahoinen asia ja ihmisten kokema äänen häiritsevyys on hyvin subjektiivista. Jotkut ihmiset voivat kokea tuulivoimalan äänen häiritsevänä samalla tavalla kuin muut elämän äänet. TuuliWatti Oy vastuullisena toimijana noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä myös ääneen liittyvissä asioissa. Lainsäädännön mukaista mallinnusta noudattamalla pyrimme minimoimaan tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset niin ihmisiin kuin luontoonkin.

Tuulivoiman hyödyt ovat merkittävät koko kansantaloudelle. Energiamuotona se on nopeasti käyttöönotettava ja polttoaine on ilmaista. Tuulivoiman lisääminen parantaa energiaomavaraisuutta ja näin ollen pienentää energian tuontilaskua. Tuulivoimalisää kilpailua sähköntuotannossa ja alentaa näin sähkön hintaa. Tuulivoiman rakentaminen puolestaan lisää työllisyyttä ja kiinteistöverotuloja. Ennen kaikkea uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tuulienergiaan panostaminen on investoimista tulevaisuuteen.

Tuulivoimaan panostaminen ei vähennä S-ryhmässä tehtävien energiansäästötoimenpiteiden painoarvoa. Mahdollisimman energiatehokas toiminta on kaikkien S-ryhmän ketjujen yhteinen tavoite.

Mikko Halonen, toimitusjohtaja, S-Voima Oy