Arvoisa kansanedustaja Vestman,

toivomme teiltä löytyvän korona-arjen keskellä aikaa kirjeemme lukemiseen.

Viime aikoina olemme kuulleet muutamia huolestuttavia puheenvuoroja ilmastotavoitteiden sivuuttamiseksi  vallitsevan tilanteen vuoksi. On ymmärrettävää, että kun arjen perusrakenteet mullistuvat ja kahden kuukauden takaiset ongelmat tuntuvat yhtäkkiä merkityksettömiltä, mielen valtaa paniikinomainen tarve palata vanhaan, tuttuun ja turvalliseen. Tämä ei missään nimessä ole järkevä ratkaisu tilanteessa, jossa tuo normaali oli jo valmiiksi kestämättömällä pohjalla ja mittavan muutospaineen edessä. Nyt jos koskaan olisi tärkeää miettiä, minkälainen normaali palvelisi meitä parhaiten tästä eteenpäin. Kuten ympäristöministerin asettama Kestävä Elvytys -työryhmä on esittänyt, ainoa kannatettava  toimintamalli koronakriisistä toipumiseen on ekologinen jälleenrakentaminen. 

Kuva: Henna Kurki

Mainitut puheenvuorot paljastavat eräiden kansanedustajienkin keskuudessa edelleen vallitsevan käsityksen, jonka mukaan ilmastonmuutoksen torjunta olisi ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. Tämä ei pidä paikkaansa. On totta, että ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan arkemme perusrakenteisiin ehkä vastaavalla voimakkuudella kuin koronaepidemia. Kuitenkin toisin kuin COVID-19:n tapauksessa, me itse voimme vaikuttaa siihen, ovatko ne muutokset ihmisten hyvinvoinnin kannalta myönteisiä vai kielteisiä. Toimimatta jättämisen seuraukset taas ovat huomattavasti koronapandemiaa mittavammat ja hallitsemattomat. Pandemian aiheuttamasta taantumasta noustessa meillä on todellinen mahdollisuus vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, jossa jokaisella on nykyistä parempi olla. Siihen vaaditaan vain rohkeutta tarttua haasteeseen, kykyä toimia yhdessä yli puolue- ja valtionrajojen, ja järkiperusteista tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa.

Toivomme erityisesti Kokoomuksen lunastavan lupauksensa järkeen ja tietoon pohjautuvasta politiikasta myös ilmastonmuutoksen ja koronakriisistä selviämisen kohdalla.

Ilmastonmuutos on kaikesta tutkimustiedosta huolimatta vielä osittain tuntematon uhka. Tiedeyhteisössä vallitsee kuitenkin poikkeuksellisen selkeä yksimielisyys siitä, että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat niin mittavat, että sen torjuminen on priorisoitava ohi lähes kaiken muun. Ilman mittavia ja kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen seuraukset asettavat toissijaisiksi ja jopa vesittävät esimerkiksi talouskasvun, valtionvelan minimoimisen ja sote-uudistuksen eteen tehdyn työn. On Suomenkin tulevaisuuden kannalta yhdentekevää, mitä päättäjämme tänään päättävät, jos he eivät päätä tarttua toimeen planeetan tasapainon ja kantokyvyn turvaamiseksi. Ei ole järkevää uhmata faktoja, sillä tieto velvoittaa meitä nyt toimimaan.

Toivomme, että siirrätte politiikkanne painopistettä selkeämmin ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen torjumiseen. Teillä on tähän myös laaja kansalaisten tuki. Mikään muu, edes talouskasvuun tai työllisyyteen panostaminen, ei näyttäydy järkevänä toimintana jälkipolville, jos ilmastonmuutoksen annetaan tapahtua.

Eteenpäin katsoen,

350 Suomi ry:n hallitus 

Hyödyllisiä linkkejä aiheesta:

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/ulostulo-eduskunnasta-vihrea-siirtyma-covid-pandemiaa-tarkeampi-suurempi-uhka-terveydelle-ja-taloudelle-kuin-koronavirus/2453fd50-4e49-45a1-8ec1-02e8cb7936a8?ref=twitter:8a09

https://www.sitra.fi/uutiset/kestava-elvytys-tyoryhma-koronakriisin-jalkitoimilla-kiritettava-investointeja-paastojen-vahentamiseksi-kaikkien-toimien-ilmasto-ja-luontovaikutukset-syyta-selvittaa/

https://newsnowfinland.fi/politics/green-ideas-how-to-rebuild-finland-after-the-pandemic-with-a-focus-on-the-environment?fbclid=IwAR22d0lR208spHj9yVztjdWCaybriLEOMJeVeej73ipNOpjHTCt0RVhO2GU

hthttps://www.sll.fi/2020/05/06/luonnonsuojeluliiton-vetoomus-talouden-elvytys-on-tehtava-luonto-ja-ilmasto-edella/

https://www.sll.fi/2020/05/08/ilmastoelvytys-etenee-mutta-rahoitusta-lahiluonnolle-on-lisattava/

https://yle.fi/uutiset/3-11341867

tps://350.org/how-we-build-back-better/

https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/4930079/Puheenvuoro+Elvytystoimien+tuettava+kestavyystavoitteita+edistavia+paikallisia+ratkaisuja