Jo useamman vuoden ajan Helsingin yliopiston opiskelijat ovat vaatineet yliopistoa siirtymään ilmaston kannalta vastuullisempaan sijoitusstrategiaan ja divestoimaan sijoitusvarallisuutensa fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä. Vuonna 2019 yliopisto eteni sijoitustoimintansa vastuullisuudessa ja avoimuudessa suurin askelin.

Vuoden 2019 aikana Helsingin yliopisto selvitti nykyiset sijoituksensa fossiilisiin polttoaineisiin ja paransi huomattavasti sijoitustoimintansa läpinäkyvyyttä tekemällä vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteistaan julkisia. Uusissa periaatteissa yliopisto totesi tavoitteekseen, että sijoitussalkusta korkeintaan 1% on sijoitettu fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin, mutta että käytännössä pyritään osuuden vähentämiseen. Vuoden 2019 alussa tehdyt selvitykset osoittivat, että tuolloin sijoituksista alle prosentti oli fossiilisia polttoaineita tuottavissa yhtiöissä.

Vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet eivät kuitenkaan vielä sisältäneet täydellistä divestointipäätöstä, vaikka yliopisto on tiedotteessaan kertonut tavoitteenaan olevan hiilineutraali salkku. Joulukuussa yliopistosta tulikin edelläkävijä suomalaisten yliopistojen joukossa ja osa kansainvälistä divestointiliikettä, kun hallitus asetti aikarajan jäljellä olevista fossiilisista sijoituksista luopumiselle.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan mukaan vuoden 2019 aikana kolmannes sijoitusomaisuudesta siirretään sijoitusrahastoihin, jotka eivät sijoita fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Vuoden 2020 loppuun mennessä pyritään luopumaan myös jäljelle jäävistä omistuksista. Kirjauksellaan hallitus asetti esimerkillisesti aikarajan nykyisten sijoitusten divestoimiselle ja osoitti siirtyvänsä yleisemmästä hiilineutraalisuustavoitteesta konkreettiseen toimintaan.

Kuva: Jenni Katajarinne

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista ja tulevien sijoitusten vastuullisuutta voi tästä edespäin myös seurata, koska sijoituksista raportoidaan julkisesti. Yliopisto raportoi sijoitustoiminnan vastuullisuudesta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä, ja tavoitteena on tulevaisuudessa myös julkistaa yksittäiset sijoitukset. Yliopisto julkaisee jatkossa merkittävät pitkän aikavälin sijoitukset #helfunds-rahastolistallaan. Esimerkiksi syksyllä 2019 yliopisto sijoitti SEB Sustainability Global Index Fundiin, joka sulkee pois yhtiöt, joilla on hiili-, öljy- tai maakaasuvarantoja. Vastuullisuusnäkökulmasta kerrotaan myös toimintakertomuksessa ja nettisivulla.

Koska yliopisto ei itse ole antanut määritelmää fossiilisia polttoaineita tuottavalle yhtiölle, on tärkeää, että fossiilittomuustavoitteen toteutumista on mahdollista seurata ja että yliopiston käyttämien sijoitusrahastojen antamat määritelmät fossiilisuudelle on mahdollista tarkistaa. Rahastosijoitusten lisäksi yliopistolla on myös suoria sijoituksia, joiden vastuullisuutta arvioidaan ESG-kriteerein (YK:n tukemin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvin vastuullisuuskriteerein) ja joiden fossiilisuudesta ei hallituksen joulukuisen kokouksen pöytäkirjassa ole tarkempaa mainintaa. Yliopiston divestointipäätöksen uskottavuuden ja sijoitustoiminnan vastuullisuuden kannalta onkin välttämätöntä, että ESG-arvioinnin lisäksi suorista sijoituksista suljetaan pois fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt aina, kun uusia sijoituksia tulevaisuudessa tehdään. Tällöin fossiiliyhtiölle tulee antaa tarpeeksi tiukka määritelmä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Fossil Free -kampanja suosittelee Carbon Underground 200 -listauksen käyttämistä fossiiliyhtiöiden määrittelemisessä.

Saana Majander

Saana on University of Helsinki: Go fossil free! -kampanjan aktiivi.