Yrityskaupan mukana Fortumin omistukseen siirtyy Euroopan sisällä lukuisia kivihiililaitoksia Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Uniperin kivihiililaitosten päästöt vastaavat jopa yli 50 prosenttia Suomen vuosipäästöistä. Suurin osa laitoksista sijaitsee Saksassa, jossa ei ole vielä poliittisesti sitouduttu kivihiilen alasajoon. Aihe on yksi suurimmista keskustelunaiheista Saksan meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa.

“Saksa on eurooppalaisen kivihiilestä irtaantumisen päänäyttämö. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää, että Euroopan on oltava kokonaan vapaa kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä. Mikäli Fortum myy kivihiiliomistuksensa sen sijaan, että sulkisi laitokset vastuullisena omistajana itse, se pesee kätensä työstä, joka on pakko tehdä”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

“Fortumilla on nyt poikkeuksellinen mahdollisuus osoittaa, mitä vaarallisen ilmastonmuutoksen torjunta käytännössä tarkoittaa, ja ottaa täysi vastuu omistukseensa siirtyvästä kivihiilen tuotantokapasiteetista. Se olisi myös linjassa Fortumin oman yritysstrategian, Suomen hallituksen ja useiden merkittävien sijoittajien ilmastopolitiikan kanssa“, jatkaa Kolle.

Kivihiilen korvaamiseksi energiajärjestelmässä on useita vaihtoehtoja.

“Energiantuotantoon tarvitaan nyt mittava muutos, jossa polttoon perustuvat ratkaisut korvataan mahdollisimman laajasti moderneilla uusiutuvilla energianlähteillä ja joustavilla ratkaisuilla. Energiatehokkuus, tuuli, aurinko, lämpöpumput, geoterminen energia, kysyntäjousto, vahvat siirtoverkot, liikenteen sähköistys ja mahdolliset energiavarastot tarjoavat kestävän reseptin energiaratkaisuille”, jatkaa Kolle.

Lisätietoja:
Ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072, [email protected]

Järjestöjen avoin kirje Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille  (englanniksi)

Kirjeen ovat allekirjoittaneet:

CAN Europe
Changemaker
EKOenergia
Europe Beyond Coal Campaign Secretariat
Maan ystävät
Greenpeace
Ilmastovanhemmat
Luonto-Liitto
Kepa
Protect Our Winters Finland
Sandbag
Suomen luonnonsuojeluliitto
Urgewald
WWF
350 Suomi

Taustatietoa aiheesta:

Suomessa on päätetty siirtyä pois kivihiilen energiakäytöstä viimeistään vuoteen 2025 tai 2030 mennessä ja tuntuvasti vähentää fossiilisen energian määrää. Energia- ja ilmastostrategian mukaan Sipilän hallitus antaa esityksen laiksi, jossa säädetään siirtymäaika kivihiilen energiakäytöstä luopumiselle vuoteen 2030 mennessä. Kivihiilen kieltolain valmistelu on paraikaa käynnissä työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Ministeri Tiilikainen on ilmoittanut, että samalla tarkastellaan myös aikaisempaa aikataulua kivihiilituotannon alasajamiselle.

Fortumin suurin omistaja on Suomen valtio. Valtion lisäksi Fortumin omistajiin lukeutuu kattavasti esimerkiksi suomalaisia eläkelaitoksia.

Monet suomalaiset institutionaaliset sijoittajat ovat ottaneet ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi sijoitustoimintaansa. WWF:n selvityksessä havaittiin, että suomalaisten sijoittajien salkut ovat kivihiilisijoituksia tarkasteltaessa hyvin linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa; kotimaisilla sijoittajilla on vain vähän tai ei lainkaan sijoituksia kivihiileen.

Samalla Euroopassa kansalaisjärjestöt kampanjoivat näkyvästi kivihiilen alasajamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Europe Beyond Coal -ryhmään kuuluvat järjestöt, mukaan lukien WWF, ovat kampanjoineet yhdessä vuodesta 2016. Toiminnan aikana 16 kivihiililaitosta on saatu pois energiantuotannosta. Parhaillaan kampanja keskittyy ajamaan alas loput 293 eurooppalaista kivihiilen polttolaitosta. Lisätietoja kampanjasta