[Kepan tiedote 17.11.2017. Kuva: Anna-Stiina Lundqvist/Kepa. Ilmastopakolaisia esittävät pronssipatsaat muistuttivat kokouksen osallistujia ilmastonmuutoksen seurauksista.]

Bonnin parhaillaan päättymässä olevaa ilmastokokousta pohjusti vakava viesti maailman tiedeyhteisöltä: aika vaarallisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on loppumassa.

Kokouksen viime metreillä maiden ennakoidaan pääsevän sopuun niin kutsutun Talanoa-vuoropuhelun askelmerkeistä. Vuoropuhelun odotetaan lisäävän ilmastotoimien kunnianhimoa. Maiden tulee saapua ensi vuoden Puolan ilmastokokoukseen valmiina ilmoittamaan Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumustensa kiristämisestä vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä edes EU-maiden tekemät sitoumukset eivät vastaa Pariisissa sovittuja tavoitteita.

Viime vuotisessa Marrakechin kokouksessa päätettiin viisivuotisesta työsuunnitelmasta ilmastonmuutoksen aiheuttamien peruuttamattomien vahinkojen ja menetysten käsittelemiseksi. Kysymys on keskeinen esimerkiksi merenpinnan nousun uhkaamille saarivaltioille.

Ensimmäinen pienen saarivaltion johtama ilmastokokous ei onnistunut osoittamaan ilmastonmuutoksen kanssa kamppaileville haavoittuville ihmisryhmille sitä tukea, jota ne kipeästi kaipaavat.

“Emme voi vain katsella vierestä, kun osa maailman maista huuhtoutuu mereen. On kestämätöntä, että vauraat valtiot eivät ole vielä valmiita osoittamaan vahinkoihin ja menetyksiin kipeästi kaivattua taloudellista tukea,” sanoo Kepan ilmastoasiantuntija Tuuli Hietaniemi.

Kaupunkien, alueiden, yritysten ja alkuperäiskansojen Bonnissa osoittama tuki ilmastotoimille on ollut näkyvää. Tämä lisää valtioiden painetta tehdä enemmän ja nopeammin.

Saavuttaaksemme tavoitteet tarvitsemme maiden määrätietoisia toimia ja lisäksi yhä enemmän ihmisiä mukaan maailmanlaajuiseen ilmastoliikkeeseen pitämään ääntä tieteeseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvien päästövähennyskeinojen puolesta. Suomalaispäättäjiltä tarvitaan nyt myös viesti EU:lle tavoitteen nostamiseksi,” painottaa 350 Suomen Tina Nyfors.

Maataloutta koskevissa neuvotteluissa nähtiin läpimurto vuosien jälkeen.

”Läpimurto maataloutta koskevassa työohjelmassa on globaalilla tasolla merkittävä saavutus. Sopiminen ei olisi ollut mahdollista ilman käytännön ymmärrystä siitä, millä toimin maatalouden päästöihin ja hiilensidontaan voidaan vaikuttaa,” toteaa MTK:n energia- ja ilmastoasiantuntija Anssi Kainulainen.

Globaalit päästöt ovat jälleen nousseet tänä vuonna ennätyskorkealle samaan aikaan kun ilmastonmuutoksen aiheuttamat katastrofit uhkaavat yhä pahemmin monien köyhien toimeentuloa ja ihmishenkiä.

Teollisuusmaat ovat luvanneet nostaa kehitysmaiden vuotuisen ilmastorahoituksen sataan miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Etenkin köyhät ja haavoittuvat kehitysmaat ovat edelleen huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen tarvittavasta tuesta.

Tiedotteen ovat allekirjoittaneet Ilmastovanhemmat, Kehys, Kepa, Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, MTK, Natur och Miljö, Protect Our Winters Finland – POW, Reilu kauppa ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Pakolaisapu, Taksvärkki, Turun Maantieteellinen Seura ry ja 350 Suomi.

Lisätiedot

Asiantuntijat, jotka seuraavat kokousta Bonnissa:

Tuuli Hietaniemi, ilmastoasiantuntija, Kepa, puh. 050 317 6686 (vastuualue: ilmastorahoitus, neuvottelujen yleiskuva)

Anssi Kainulainen, energia- ja ilmastoasiantuntija, MTK, puh. 050 596 1541

Anna-Stiina Lundqvist, viestinnän asiantuntija, Kepa, puh. 050 617 6704 (vastuualue: mediayhteydet, haastattelupyynnöt)

Tina Nyfors, ympäristötieteen ja kestävän kehityksen asiantuntija, 350 Suomi hallituksen jäsen. puh. 040 748 8226 (vastuualue: rahavirtojen siirtäminen pois fossiilisista polttoaineista, neuvottelujen yleiskuva) (även på svenska)
Muut mukana olevat järjestöt:

Otto Bruun, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040 631 3399

Malva Green, ympäristökasvatuspäällikkö, Luonto-Liitto, puh. 044 045 8898

Niklas Kaskeala, puheenjohtaja, Protect Our Winters Finland, puh. 050 586 6422

Joonas Kinnunen, puheenjohtaja, Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry, puh. 050 34 69 444

Sampo Koistinen, puheenjohtaja, Ilmastovanhemmat, puh. 0440513176

Leena Kontinen, ilmastokampanjavastaava, Maan ystävät, puh. 044 204 0834

Elina Mikola, vaikuttamistyön koordinaattori, Kehys ry, puh. 046 851 5974

Tytti Nahi, vaikuttamistyön päällikkö, Reilu kauppa ry, puh. 040 772 4247

Bernt Nordman, toiminnanjohtaja, Natur och Miljö, puh. 045 2700313

Ida Schauman, pakolaisuuden ja vaikuttamisen asiantuntija, Suomen Pakolaisapu, puh. 040 560 0772

Veikko Viitamaa, sihteeri, Turun Maantieteellinen Seura ry, puh. 050 501 0452

Senja Väätäinen-Chimpuku, ohjelmasuunnittelija, Taksvärkki puh. 046 8108211

Kepan tuottamat uutiset, blogitekstit ja kokoustaustat on koottu Bonn 2017 -sivulle.

350 Suomen tuottamat blogikirjoitukset