350 Suomi tarjoaa Power Shift Suomi -tapahtuman tukijoille mahdollisuuden julkaista teksti blogissamme. Tapahtumaa tukenut SOK kertoo, miksi lähti mukaan.

 

Panostamalla toimintamme energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin ja auttamalla asiakasomistajia energiansäästössä, me S-ryhmässä haluamme osaltamme vaikuttaa globaaleihin vastuullisuuden megatrendeihin, kuten ilmastonmuutokseen. Myös sidosryhmämme odottavat meiltä järkevää energiankäyttöä ja panostusta uusiutuviin energiamuotoihin.

S-ryhmässä tehdään jatkuvaa työtä energian säästämiseksi ja energiankäytön tehostamiseksi. Vuodesta 2010 omasta toiminnastamme aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes 30 prosenttia, energiankäyttömme on tehostunut 28 prosenttia ja jätteiden hyötykäyttöaste on noussut 70 prosentista yli 90 prosenttiin.

Liityimme juuri jäseneksi ilmastonmuutoksen hidastamista ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä edistävään Climate Leadership Counciliin ja olemme sitoutuneet Suomi 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä S-ryhmän kaikille toimipaikoille on määritelty yksilöllinen tavoite-energiankulutus ja sen seuranta. Sitoudumme myös siihen, että vuonna 2016 puolet käyttämästämme sähköstä tuotetaan omalla tuulivoimalla.

S-ryhmässä energiaa kuluu karkeasti jakaen viiteen isoon asiaan: kylmätekniikkaan, valaistukseen, ilmanvaihtoon ja lämmitykseen sekä keittiölaitteisiin. Energiatehokkuus huomioidaan sekä osana jokapäiväistä työtä, että uusia toimipaikkoja rakennettaessa ja vanhoja toimipaikkoja uusittaessa. Esimerkiksi kylmälaitteet korvataan ovellisilla ja kannellisilla kylmäkaapeilla ja -altailla aina laitteiden uusimisen yhteydessä.

Kotimainen uusiutuva energia keskeisessä roolissa energian hankinnassa

S-ryhmä investoi merkittävästi tuulivoimahankkeisiin. Tavoitteenamme on, että vuonna 2016 noin puolet S-ryhmän sähkönkulutuksesta tuotetaan omalla tuulivoimalla. Vuonna 2014 S-ryhmän sähkönhankinnasta lähes 20 prosenttia katettiin omalla tuulisähköllä.

S-ryhmä omistaa S-Voima Oy:n kautta puolet TuuliWatista. TuuliWatti Oy:llä oli vuoden 2014 lopussa 57 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa. Vuonna 2014 rakennettiin yhteensä 22 uutta tuulivoimalaa. Lisäksi rakenteilla on 30 tuulivoimalaa, jotka valmistuvat vuoden 2015 aikana. Toteutuessaan tuotantomäärä vastaa noin 16 prosenttia Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassaan linjaamasta tuulisähkötavoitteesta vuodelle 2020 ja noin 430 000 kerrostaloasunnon tarvitsemaa käyttösähköä.

Tuulivoiman hyödyt ovat merkittävät koko kansantaloudelle. Energiamuotona se on nopeasti käyttöönotettava ja polttoaine on ilmaista. Tuulivoiman rakentaminen puolestaan lisää työllisyyttä ja kiinteistöverotuloja. Ennen kaikkea uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tuulienergiaan panostaminen on investoimista tulevaisuuteen.

Polttonestekaupassa parannamme kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen tarjontaa jätepohjaisilla biopolttoaineilla. ABC-asemilla myytävä EkoFlex E85 -polttoaine sisältää 80–85 prosenttia bioetanolia, jota valmistetaan kotimaisesta elintarviketeollisuuden ja ruokakaupan biojätteestä.

Vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, SOK

 

Vieraskynäteksteissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä välttämättä edusta 350 Suomen kantaa.