Mitä rahat pois fossiilisista tai divestment tarkoittaa?
Sijoittamisen vastakohtaa eli sijoitusten myyntiä. Tarkemmin sen voidaan ajatella tarkoittavan sijoitusten myyntiä erityisesti epäeettistä ja vastuutonta liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä. Kampanjan tarkoituksena on rohkaista sijoittajia siirtämään sijoituksensa pois 200:sta hiilidioksidibudjetiltaan suurimmasta öljyä, kaasua ja kivihiiltä tuottavasta yhtiöstä.

Miksi rahat pois fossiilisista?
Sijoitusten myymisen perustelut ovat niin ympäristölliset, taloudelliset, moraaliset kuin poliittisetkin. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ihmiskunnan tulisi vähentää kasvihuonekaasujen tuottamista ilmakehään. Tutkijat ovat arvioineet, että ilmaston lämpeneminen tulisi rajoittaa alle  2°C, jotta ilmastokatastrofin riski pienenisi 20% todennäköisyyteen. Ilmatieteenlaitos, SYKE ja Aalto-yliopisto ovat koonneet yhdessä ilmasto-opas sivuston, jossa ilmastonmuutoksesta voi lukea suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi [1]. Ilmasto-opas sivustolla on esitetty havainnollistavien kuvien avulla IPCC:n viidennen arviointiraportin tuloksia ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä taustasta ja vaikutuksista [2].

Tutkijat ovat arvioineet maailman fossiilisten polttoaineiden varantojen sisältävän 2795 gigatonnia hiilidioksidia. [3] Carbon Tracker Initiative on arvioinut, että ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 2°C, jäljellä oleva hiilidioksidibudjetti on 565 gigatonnia aikavälille 2010-2050 [4]. Nykyisellä tahdilla ylitämme tuon rajan jo 15-25 vuodessa. Lisäksi jo 200 suurinta öljy-, kaasu- ja hiiliyhtiötä pitävät hallussaan 745 gigatonnin edestä hiilidioksidia (CO2). Kaikki maailman fossiilisten polttoaineiden varannot vastaavat siis viisinkertaisesti sitä määrää, mitä voimme vielä päästää ilmakehään jotta pystyisimme pitämään ilmaston lämpenemisen sovitusti alle 2°C [4].

Näiden varantojen täysimittainen hyödyntäminen ei ole mahdollista ilman mittavaa maapallon lämpenemistä, joka aiheuttaisi maailmanlaajuisen ilmastokatastrofin. [2] Näin ollen vain 20% tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista voidaan hyödyntää. Mikäli tämä 20% jaetaan tasaisesti, 200 suurinta hiili-, öljy-, ja kaasuyhtiötä voivat hyödyntää vain 149 GtCO2 verran koko 745 GtCO2 varannoistaan. [4]

Tätä rajoitetta kyseiset yhtiöt eivätkä markkinat ole vielä huomioineet. Voidaankin puhua hiilikuplasta, joka puhjetessaan tulee laskemaan voimakkaasti fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden arvoa [4]. Tämä tarkoittaa suurta taloudellista riskiä näihin yhtiöihin kohdistuville sijoituksille, joka pelkästään on riittävä syy siirtää sijoitukset riskittömämpiin vaihtoehtoihin. [4]

Sijoitusten myyminen on yksi voimakkain institutionaalisen sijoittamisen kannanotto. Se auttaa vähentämään sosiaalista hyväksyntää, jonka varjolla nämä kestämätöntä liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat voineet toteuttaa liiketoimintasuunnitelmiaan.

Kestämättömän liiketoiminnan tukeminen lyhyen aikavälin voiton tavoittelun takia on moraalitonta ja vastuutonta. Monet näistä yrityksistä käyttävät suunnattomasti rahaa poliitikkojen tukemiseen maailmanlaajuisesti. Ne vaikuttavat merkittävästi lainsäädäntöön, rahoittavat etujaan ajavia etujärjestöjä ja vastaanottavat mittavia valtiontukia vuosittain. [7]

Mikä on hiilikupla?
Tunnettujen fossiilisten polttoaineiden varantojen arvo on 28 biljoonaa (trillion) dollaria eli reilu 20,000,000,000,000 euroa. Pysyäkseen maapallon hiilidioksidibudjetissa, fossiilisten polttoaineiden tuottajien tulisi jättää hyödyntämättä 22 biljoonan dollarin arvosta fossiilisia polttoaineita. Tämä 22 biljoonaa dollaria on hiilikupla, jota markkinat eivät ole vielä huomioineet ja joka lopulta tulee puhkeamaan. Fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden tulevaisuuden tuloskunto on tällä hetkellä yliarvostettu, jonka tasapainottuminen tulee laskemaan myös näiden yhtiöiden sijoituksellista arvoa. [4][5] 

Onko sijoitukset mahdollista siirtää pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä?
On. Esimerkiksi sijoitukset energiatehokkuuteen, kestävään energiantuotantoon, energian varastointiin ja jakeluun, kuljetussektorille, kestävään maanviljelyyn, veteen, sekä kestävään suunnitteluun muodostavat seitsemän toimialan kokonaisuuden, josta on hyvä lähteä liikkeelle. [10]

Valitettavasti Suomalaiset pankit eivät osaa omien kokemuksiemme mukaan vielä tarjota tällaista vaihtoa institutionaalisille sijoittajille. Pankki tarjoaa asiakkailleen mielellään suuria osake- ja indeksirahastoja, jotka ovat suhteellisen riskittömiä sijoitusinstrumentteja ja joiden hoitokulut ovat verrattain maltilliset. Nämä suuret hajautetut rahastoinstrumentit sisältävät lähes poikkeuksetta fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä. Esimerkiksi Lontoon, Sao Paulon, Moskovan, Australian ja Toronton pörssien arvosta arviolta 20-30% on fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden ansiota. [4]

Yhtenä vaihtoehtona ovat kotimaiset rahastot ja toimialakohtaiset sijoitukset, kuten esimerkiksi rakennusteollisuus tai terveydenhuolto, joihin sijoittamalla voi varmistua fossiilisten polttoaineiden tuottajien poissulkemisesta. Lisätietoa fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä vapaista sijoitusmahdollisuuksista löydät näistä raporteista. [8][9][10]

Löytyykö maailmalta esimerkkejä?
Kyllä löytyy, esimerkiksi Yhdysvalloissa kuusi yliopistoa ja yli 16 kaupunkia, mukaan lukien San Francisco ja Seattle, ovat sitoutuneet siirtämään sijoitusvarallisuutensa pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä. [6] Norjalainen eläkerahasto Storebrand ja hollantilainen pankki Rabobank ovat myös sitoutuneet entistä kestävämpään varainhallintaan. Euroopan investointipankki (EIB) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) ovat tunnistaneet hiilikuplan aiheuttaman riskin ja harkitsevat käytäntöjensä muuttamista.

Miten käy sijoituksien tuotolle ilman fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä?
Ei ole yksiselitteistä näyttöä siitä, että sijoitusten tuotto olisi heikompi ilman fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä. Itse asiassa joidenkin tutkimuksien mukaan fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaat sijoitukset tuottivat paremmin kuin fossiilisten polttoaineiden tuottajia sisältävä portfolio. Tällainen tulos saatiin esimerkiksi S&P Capital IQ tekemässä tutkimuksessa, jossa tarkasteluun otettiin S&P 500 indeksi, josta suljettiin pois fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt. Tarkastelu osoitti, että fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt poissulkeva sijoitusstrategia tuotti 10 vuoden aikana 119 miljoonaa dollaria enemmän kuin fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt sisältävä vaihtoehto. [11]

Johtopäätökset
Sijoitusten siirtäminen pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä vähentää sijoitusportfolion taloudellista riskiä pidemmällä aikavälillä ja tarjoaa sijoitusmahdollisuuden toimialoihin jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Jos haluat tietää miten instituutiosi voisi liittyä kasvavaan vastuullisten sijoittajien joukkoon, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]

[1] http://ilmasto-opas.fi/fi/ 

[2] http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/videot-ja-visualisoinnit/-/artikkeli/178e8529-faff-4f28-a2eb-f9c322eefe54/ipcc5-infografiikat-osa-1-luonnontieteellinen-tausta.html

[3] Meinhausen et al (2009): http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature08017.html

[4] Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble? http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Unburnable-Carbon-Full1.pdf

[5] Attention investors: Climate policy could knock off half the value of fossil fuel companies http://grist.org/business-technology/attention-investors-climate-policy-could-knock-off-half-the-value-of-fossil-fuel-companies/

[6] http://gofossilfree.org/commitments/

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuels_lobby

[8] HIP Investor – Resilient Portfolios & Fossil-Free Pensions http://gofossilfree.org/files/2013/05/Resilient-Portfolios-and-Fossil-Free-Pensions.pdf

[9] Institutional Pathways to Fossil Free Investing: Endowment Management in a Warming World http://631nj1ki9k11gbkhx39b3qpzua.wpengine.netdna-cdn.com/files/2013/06/institutional-pathways-final-061813.pdf

[10] Green Century, 350.org, and Trillium: Extracting Fossil Fuels from Your Portfolio: A Guide to Personal Divestment and Reinvestment http://www.greencentury.com/pdf/DivestmentGuide.pdf

[11] College fossil-fuel divestment movement builds  http://news.yahoo.com/college-fossil-fuel-divestment-movement-173859677.html