READ-350-1.jpg請大家出席全球氣候大遊行2015香港
11月29日星期日下午3點,中環9號碼頭(摩天輪對出)
到時見!
https://www.facebook.com/events/1658847697697702/
‪#‎ClimateMarch
http://act.350.org/event/global-climate-march_attend/11182
http://globalclimatemarch.org/en/
bit.ly/1Mfx55W

全球氣候大遊行 2015支持團體名單

 1. 中文大學 – 全球研究課程 CUHK – Global Studies Program
 2. 仁人學社 Education for Good
 3. 天主教《綠識傳人》 Catholic Messengers of Green Consciousness
 4. 天主教永續樂田園 Catholic Sustainable Garden of Joy
 5. 世界自然基金會香港分會 WWF HK
 6. 世界綠色組織 World Green Organisation
 7. 全港分區綠色生活地圖 Hong Kong Green Map
 8. 好單位 Good Lab
 9. 低碳亞洲 Carbon Care Asia
 10. 食德好 Food Grace
 11. 香港丹麥總商會 Danish Chamber of Commerce, HK
 12. 香港天主教正義和平委員會 Justice & Peace Commission of the H.K. Catholic Diocese
 13. 健康空氣行動 Clean Air Network
 14. 基甸少年軍訓學校 Gideon Youth Military Training School
 15. 綠色力量 Green Power
 16. 綠色和平 Greenpeace
 17. 綠色星期一 Green Monday
 18. 綠領行動 Greeners Action
 19. 綠適朋友 Friends of Green
 20. 環保觸覺 Green Sense
 21. 謎米香港 Meme HK

如果你找不到自己的名字,那麼請你立刻登入我們的網站進行聯署:www.350hk.org

聯署人士 (如有遺漏或想除名,請盡快透過的我的面書告知,謝謝!)

文浩天 文潔華 文潔瑩 方子華 方章豪
方富潤 毛孟靜 毛錫強 王丹青 王文傑 
王文華 王永雄 王金國 王陽翎 古偉牧 
古錦盛 甘曉峰 石海慧 石鏡泉 伍思明 
伍美琴 伍倩彤 伍海燕 伍素芬 伍軒正 
伍凱誠 伍超朋 伍慧芬 伍慧珠 朱小寶 
朱永基 朱自強 朱家偉 朱漢強 江如貴 
江忠德 何秀蘭 何美欣 何家明 何淑兒 
何嘉寶 何維興 何鳳儀 余倩瑩 余遠騁 
余錦佳 吳子豪 吳永泰 吳永康 吳兆剛 
吳宇光 吳宏輝 吳冠君 吳炳榮 吳美儀 
吳倩儀 吳庭俊 吳恩融 吳惠玲 吳嘉儀 
李孔嘉 李少樂 李月環 李正芬 李正儀 
李志雄 李卓人 李秉禧 李家俊 李家榮 
李偉才 李偉昌 李國明 李淑玲 李莉 
李琬婷 李舜宜 李雯霏 李煒然 李穎明 
李麗芬 李麗儀 杜桂華 杜敏玲 沈旭輝 
沈君澤 沈國樑 沈鎮康 沈鑫才 阮穎嘉 
周月翔 周兆詳 周兆霖 周希晉 周旻諺 
周果芯 周偉立 周澄 官榮福 林子盛 
林子堯 林心湛 林文彬 林兆倫 林雨陽 
林珍珍 林珏俐 林美心 林致良 林庭輝 
林章偉 林超英 林新健 林熙悦 姚松炎 
姚蔚妍 姜炳耀 施永青 施嘉達 洪詠慈 
洪麗貞 皇甫雪雅 胡國賢 胡詠文 胡嘉文 
胡禮文 胡寶玲 郁德芬 倪聰(倪匡) 凌浩德 
凌善彤 容珮瑩 容智健 徐彼德 徐榮耀 
徐瑩 袁惠琼 袁勤妹 袁蓁 袁彌明 
馬東昇 馬浠哲 馬智江 馬詠欣 馬詠詩 
馬翠儀 馬璟澄 高智揚 區今荔 區紫珊 
區逸芝 區家麟 區熙倫 區澤文 常文彥 
張文瀾 張玉珍 張百鳴 張自劻 張秀賢 
張良江 張偉民 張景達 張翠容 張鳳儀 
張韻琪 張寶華 張耀康 曹世華 曹鴻輝 
梁小慧 梁少芳 梁冬陽 梁竹珊 梁志昌 
梁沛霈 梁偉明 梁彩金 梁添 梁舒婷 
梁舜雯 梁敬文 梁榮武 梁潔卿 梁鴻德 
莊堅柱 莊陳有 莊錦文 莫貴龍 莫敬忠
莫劉勇 許玉英 許廷峰 許秀英 連銘英
郭秀妍 郭劍雄 陳大福 陳子健 陳小萍
陳小薇 陳永勤 陳永勤 陳仲維 陳佑德 
陳志恆 陳念慈 陳芷盈 陳建隆 陳炳輝 
陳祉晴 陳美娟 陳茂峰 陳家織 陳徐守淇 
陳挺迢 陳訓廷 陳健華 陳敏琪 陳逸苓 
陳愛慈 陳愛彌 陳瑞華 陳瑞蓮 陳裕華 
陳漢柱 陳碧蓮 陳慧芳 陳慧豪 陳鋈鋆 
陳曉峰 陳曉莉 陳曉蕾 陳靜雯 陳龍生 
陳寶珊 陳鶴安 陳绍明 陶建元 陸凌綠 
陸綺媚 麥永開 麥明樂 麥洛新 麥家凱 
麥雅儀 麥樂鈞 麥禮新 麥藹儀 黄兆雄 
黄國強 黄博文 黄靜堅 黄燦林 傅聆 
彭奕彰 彭家雯 彭康兒 彭翊綸 彭竣煒 
彭嘉麗 曾玉芬 曾凱婷 曾逸靖 曾瑞明 
曾鈺成 曾憲江 曾艷明 湯旨善 程炳沛 
程翠華 馮正光 馮金洪 馮冠業 馮美玲 
馮家強 馮幗英 馮漢新 馮綠恩 黃子健 
黃子輿 黃子鍵 黃元山 黃兆倫 黃兆雄 
黃志淙 黃沛林 黃明松 黃金耀 黃長安 
黃保群 黃威霖 黃英琦 黃家豪 黃庭芳 
黃偉賢 黃啟聰 黃凱珊 黃菀參 黃雅麗 
黃愈軒 黃詩懿 黃曉曦 黃靜堅 黃韻然 
黃耀明 楊大偉 楊光宇 楊孝華 楊芷杰 
楊美琪 楊恩霆 楊學明 楊檢馨 楊寶熙 
葉恩明 葉書銘 葉朗年 葉偉明 葉嘉琪 
葉漢明 葉蓁蓁 葉賜權 葉穎如 葛珮帆 
董秋雯 董格 詹志勇 廖玉瓊 廖美瓊 
廖逸文 廖新偉 廖新雄 廖寶貝 熊少康 
甄韋喬 甄偉健 甄榮磊 綺明 趙仲廉 
趙智勳 趙頴彤 劉天賜 劉文慧 劉冰儀 
劉宇隆 劉自荃 劉志剛 劉秀成 劉卓妍 
劉振邦 劉健慈 劉啟漢 劉嘉鴻 劉翠雲 
劉勵超 歐陽英輝 潘大為 潘邦榮 潘昭強 
潘迪勤 潘朗霆 潘海濤 蔡志忠 蔡俊民 
蔡美碧 蔡錫昌 衛翰戈 談藝 鄧哲平 
鄧國亮 鄧愷淇 鄧燕梨 鄧錦明 鄧麗萍 
鄭生來神父 鄭亦妤 鄭卓然 鄭俊生 鄭約民 
鄭約恆 鄭恩強 鄭偉星 鄭敏瑜 鄭凱倫 
鄭暉燕 鄭榮楷 鄭際湧 黎名川 黎自立
黎希暘 黎卓延 黎明豪 黎愛怡 黎廣德 
盧珮芝 盧啟源 盧應輝 蕭若元 蕭智剛 
蕭穎兒 賴以尊 賴振鴻 霍啟東 駱志廣 
龍子維 戴世材 戴沛權 謝子峰 謝子琪 
謝卓容 謝孟芝 謝家駒 謝偉國 謝敏姬 
謝渭文 謝傲霜 謝瑞芳 謝樂君 謝樂欣 
謝樂寧 謝翰寧 鍾惠玲 鍾詠儒 鍾愛蓮
鍾瑞珍 鍾曉烽 韓春燕 簡頌輝 鄺志文
鄺芯妍 鄺偉良 鄺慧娟 顏欣欣 顏若婷
魏志豪 魏華星 羅乃新 羅宙文 羅芳宏 
羅芳健 羅業閔 譚文迪 譚永發 譚偉綽 
譚新順 譚裕民 譚劍 關心妍 關凱怡 
龐愛蘭 嚴家嗚 嚴偉軒 嚴惠深 嚴駿豪 
蘇偉和 蘇嘉儀
Ami, Sara 
Au, Amy 
Bergsten, Josefina
Berti, Eric 
Chan Yu Shek 
Chan, Clement 
Chan, David 
Chan, Dora 
Chan, Erica 
Chan, Jovy 
Chan, Kelly 
Chan, Queenie 
Cheng, Anne 
Cheung Ka Wai 
Cheung Yan Chi 
Cheung, Ada 
Cheung, Alan 
Chia, Galvin 
Chiu Lai Wan 
Chiu, Alan 
Chiu, Gary 
Chiu, Max 
Chiu, Toby 
Chow Kwan Yu 
Chu Chui Ping 
Chu, Nerissa 
Chung, John 
Crowther, Louise 
Do, Kevin 
Feeney, Erin Feli 
Fong, Alan 
Fox, Paul 
Fu Sze kwan 
Fung Wai Chiu 
Fung, Frederick 
Fung, May 
Fung, Sofia 
Margaret Glenn Frommer 
Ha Pui Shan 
Ho, Carole 
Ho, Sunny 
Ho, Vervei 
Ho, Wai Chit 
Hoh, Dorothy 
Hon, Hing Wa 
Hui, Heidi 
Hui, Luca 
Hui, Luke 
Hui, Sam 
Hui, Susanna James 
Ko Chi Kin 
Ko, Tin 
Kwok, Alfred 
Kwok, Gabee 
Lai Gloria 
Lai Man Che 
Lai, Coffee 
Lai, Justin 
Lam Lok Yin 
Lam, Issac 
Lam, Joanna 
Langford, Trevor 
Lau Wai Ying 
Lau, Jo Lau, Rena 
Law, Freddy 
Law, Ryan 
Law, Tony 
Lee Chin Pang 
Lee Yuk Cheung 
Lee, Cathy 
Lee, Chris
Leung, Cecil
Leung, Felicity
Leung, Joanna 
Leung, Joyce
Leung, Lewis
Leung, Sabrina
Leung, Timothy
Leung, Yamme 
Li, Ding
Lo Ngan Yung
Lo, Christine
Lo, Gloria
Luk Ling Luk 
Luk, Carson
Ma Fung Yan
Ma See Wing
Mak Chi Kit
Mak, Pauline 
Mak, Rolland
Mak, Russell 
Mok, Chloe
Mok, Medeleine
Mouritzen, Nima
Ng Man Hin
Ng So Kuen 
Ng Suet Mui
Ng, Nathan
Ngan, Doris
Ptak, Pauline
Ptak, Roderich 
Rosati, Elissa
So Yan Kei
So, Vicky
Swain, Rosita
Tai, Ch 
Tai, Michael
Tam, Michael
Tang Sze Yan
Tania, Willis
To, Allen 
Tsang, Albert
Tse Lok Yan
Tse, Peryl
Tse, Tony
Tsoi, Anny 
Wan, Iris
Wang Pin Han
Wong Chiu Yi
Wong Mei
Wong Yiu Tak 
Wong, Cambridge
Wong, Justein
Wong, Maurice
Wong, Mcstanley
Wu, Eddie 
Wu, Ronald
Yan, Po
Yeung, Leo
Yik, Wilson
Yim, Micko 
Yu Hin Pik
Yu Tin Yau
Yu, Carol
Yuen, Ben
Yuen, Holf 
Yuen, Josephine
Yung, Crystal
Zimmerman, Paul ( 司馬文 )

氣候大聯署 – 你參加了嗎?