Tule keskustelemaan kanssamme kansainvälisestä Rahat pois fossiilisista / Fossil Free –kampanjasta, joka on yritys luoda tarvittavaa poliittista liikkumatilaa ilmastonmuutosta hillitseville toimille vähentämällä fossiilisten polttoaineiden tuottajien vaikutusvaltaa. Keskustelutilaisuus järjestetään Aleksanterinkadun Tiedekulmassa (Aleksanterinkatu 7) 20.4. klo 17:00-18:30.

Pyrimme tieteidenväliseen keskusteluun, jossa lähestymme kampanjaa ja ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta. Kanssamme keskustelevat:

Tero Toivanen, tohtorikoulutettava, poliittinen talous, BIOS-tutkimusyksikkö
Syksy Räsänen, kosmologi
Iina Koskinen, filosofi, Tiedesihteeri, Future Earth Suomi – globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea
Mira Käkönen, sosiologi ja kehitysmaatutkija

Tilaisuuden Facebook-event: https://www.facebook.com/events/828348867287091/

Jos et pääse paikalle, suoraa lähetystä voit seurata osoitteessa: https://www.helsinki.fi/tiedekulma-live

Allekirjoita kampanjan vetoomus täällä: https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/university-of-helsinki-go-fossil-free 

Sijoitusten myyminen on yksi voimakkaimmista institutionaalisen sijoittamisen vaikuttamiskeinoista. Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä. Tehdään Helsingin yliopistosta sellainen!

Mitä rahat pois fossiilisista tai divestment tarkoittaa?

Sijoittamisen vastakohtaa eli sijoitusten myyntiä. Tarkemmin sen voidaan ajatella tarkoittavan sijoitusten myyntiä erityisesti epäeettistä ja vastuutonta liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä. Kampanjan tarkoituksena on rohkaista sijoittajia siirtämään sijoituksensa pois 200:sta hiilidioksidibudjetiltaan suurimmasta öljyä, kaasua ja kivihiiltä tuottavasta yhtiöstä.

Miksi rahat pois fossiilisista?

Sijoitusten myymisen perustelut ovat niin ympäristölliset, taloudelliset, moraaliset kuin poliittisetkin. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ihmiskunnan tulisi vähentää kasvihuonekaasujen tuottamista ilmakehään.

Tutkijat ovat arvioineet maailman fossiilisten polttoaineiden varantojen sisältävän 2795 gigatonnia hiilidioksidia. Carbon Tracker Initiative on arvioinut, että ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 2°C, jäljellä oleva hiilidioksidibudjetti on 565 gigatonnia aikavälille 2010-2050. Nykyisellä tahdilla ylitämme tuon rajan jo 15-25 vuodessa. Lisäksi jo 200 suurinta öljy-, kaasu- ja hiiliyhtiötä pitävät hallussaan 745 gigatonnin edestä hiilidioksidia (CO2). Kaikki maailman fossiilisten polttoaineiden varannot vastaavat siis viisinkertaisesti sitä määrää, mitä voimme vielä päästää ilmakehään jotta pystyisimme pitämään ilmaston lämpenemisen sovitusti alle 2°C.

Ponnistelut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat keskittyneet liiaksi fossiilisten polttoaineiden kysyntään eli niiden kulutuksesta aiheutuneisiin päästöihin ja niiden vähentämiseen. Kysyntämekanismit eivät kuitenkaan ole toistaiseksi tuottaneet haluttuja päästövähennyksiä. Tästä syystä keinovalikoimaa tulisikin laajentaa fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, johon vaikuttaminen voisi asiantuntijoiden mukaan auttaa saavuttamaan halutut päästövähennykset nopeammin ja mahdollisesti matalammilla kustannuksilla. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tuotantopuolen mekanismien hyödyntäminen ei ole ollut tähän mennessä poliittisesti ”mahdollista”, koska useat valtiot ovat riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden myynnistä saatavista tuloista.

Kansainvälinen Rahat pois fossiilisista / Fossil Free -kampanja on yksi yritys luoda tarvittavaa poliittista liikkumatilaa vähentämällä fossiilisten polttoaineiden tuottajien vaikutusvaltaa. Sijoitusten myyminen on yksi voimakkaimmista institutionaalisen sijoittamisen vaikuttamiskeinoista. Se auttaa vähentämään sosiaalista hyväksyntää, jonka varjolla nämä kestämätöntä liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat voineet toteuttaa liiketoimintasuunnitelmiaan.

Kestämättömän liiketoiminnan tukeminen lyhyen aikavälin voitontavoittelun takia on moraalitonta ja vastuutonta. Monet näistä yrityksistä käyttävät suunnattomasti rahaa poliitikkojen tukemiseen maailmanlaajuisesti. Ne vaikuttavat merkittävästi lainsäädäntöön, rahoittavat etujaan ajavia etujärjestöjä ja vastaanottavat mittavia valtiontukia vuosittain.

Miksi Helsingin yliopiston pitäisi siirtää rahat pois fossiilisista?

Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä.

Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja.

Helsingin yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä.

Yliopiston siirtyminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi. Helsingin yliopiston missio on olla “Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä”. Yksi yliopiston pitkän aikavälin tärkeistä, strategisista tavoitteista on “rakentaa taloutensa kestävälle pohjalle”.

Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen.

Short-sighted-Divest-Eye-Test-version