Kaynak: EGEÇEP 

Aliağa’da var olan ve ciddi kirliliğe yol açan endüstri tesislerinin yanı sıra, dört yıldan bu yana İzdemir Enerji tarafından kömürlü termik santralı işletilmektedir. Termik santral; 17.06.2010 tarihinde verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesine ilişkin yargılama süreci tamamlanmadan,