DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu

Bursa halkının tümüyle reddetmesine rağmen, ne Hükümet ve ilgili Bakanlıklar ne de Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa halkını erken ölümüne ve hastalıklı yaşama mahkûm edecek DOSAB Termik Santralinin yapılmasına karşı çıkmadı; tersine Çevre ve …