Mauna Loa İstasyonu’nun ölçümlerine göre atmosferdeki karbondioksit miktarı geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla milyonda 410,26 ve 411,25 ppm olarak gerçekleşti. Bu oranlar, bilim insanları ve iklim uzmanlarının güvenli üst sınır için işaret ettiği 350 ppm’den bir hayli fazla. Araştırmanın