Çanakkale hava kirliliği tehdidi altında

Temiz Hava Hakkı Platformu (THH) yaptığı açıklamada, Çanakkale ve Çan ilçesindeki hava kirliliği sorununa ve sayısı gün geçtikçe artan kömürlü termik santrallere özellikle dikkat çekti: Çanakkale’de 2017 Aralık ayına kadar üç adet kömürlü termik santral