Aciliyet kazanmış olan iklim krizine rağmen, fosil yakıt şirketleri ve onlara finansman sağlayanlar, kömür, petrol ve doğalgaz çıkarmak, taşımak ve yakmak için yeni projeleri hala destekliyor. Bu projeler sadece önlerine çıkan toplulukları tehdit etmekle kalmıyor: Aynı zamanda, tam da fosil