Yeni bir ekonomik analize göre, küresel Paris Anlaşması’nda yer alan iklim değişikliğine karşı en zorlu hedefe ulaşmak dünyayı, karbon emisyonlarını azaltmanın oluşturacağı maliyetten çok daha fazlası olan 30 trilyon dolarlık bir zarara karşı koruyacak.

Dünya nüfusunun %90’lık bir kısmını ifade