LONDRA, SAN FRANSİSKO, 11 Eylül 2018 – Dünyada temiz teknolojilerdeki hızlı gelişmeler fosil yakıt talebinin 2020’lerden itibaren düşüşe geçmesine yol açacak ve deneyimsiz yatırımcılar için trilyonlarca dolarlık risk anlamına gelecek.

Kömür, doğal gaz ve petroldeki talep düşüyor; çünkü yenilenebilir enerji …