Posts: Page 6

170 Ülke Ortak Karara İmza Attı: Deniz ticareti emisyonları 2050 itibarıyla en az %50 azaltılacak

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) toplantısında iki haftadır süren yoğun görüşmeler sonucunda ulaşılan karar, fosil yakıttan çıkışın artık masada olduğuna dair denizcilik endüstrisi ve yatırımcılara açık bir mesaj veriyor.

Bu hedefe ulaşmak, 2030’larda okyanuslarda seyreden deniz taşıtlarının çoğunun sıfır emisyonlu yenilenebilir