ველოსიპედისტებმა თბილისის ცენტარლური ქუჩა გადაკეტეს ლოზუნგით “ჩააქრე ძრავი – გზა დაუთმე ეკოტრანსპორტს”

Comments are closed.